Учебная работа. Розрахунок характеристик трифазного АД з фазним ротором

1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд (Пока оценок нет)
Загрузка...

Розрахунок характеристик трифазного АД з фазним ротором

Міністерство освіти і науки молоді та спорту України

Державний вищий навчальний заклад

Донецький національний технічний університет

Кафедра Електромеханіка і ТОЕ

Розрахункова робота

на тему: «Розрахунок характеристик трифазного АД з фазним ротором»

Виконала: ст. гр. СПУ-12

Хмара А.О.

Перевірив: Апухтін О.С.

Донецьк 2014 р.

Асинхронний двигун з фазним ротором має наступні дані:

ВаріантНомінальніФазний струм холостого ходу ,АКоефіцієнт потужності холостого ходу Потужність , кВтНапруга , кВСтрум статора , А Частота обертання ротора , об/хв601250,51791470260,04

ВаріантМеханічні втрати у двигуні , кВтНапруга на кільцях ротора, , ВСхема зєднання обмотки статораПараметри заступної схеми, Ом600,72500,0890,60,0960,8

По прийнятим даним машини потрібно:

 • Накреслити схему включення АД з фазним ротором.
 • Накреслити спрощену заступну схему однієї фази двигуна;
 • показати на ній напрямок напруг і струмів, пояснити призначення
 • схеми і її елементів, визначити значення параметрів.
 • Визначити:
 • Номінальні значення фазних напруги і струму статорної обмотки двигуна.
 • Для номінального режиму роботи за параметрами заступної схеми: активну потужність, яка підводиться до статора, коефіцієнт потужності, сумісні втрати, ККД.
 • Номінальний і максимальний (критичний) обертальні моменти.
 • Струми в обмотках статора і ротора, обертальний момент і коефіцієнт потужності при пуску двигуна із замкненим накоротко ротором.
 • Зведений і реальний опори фази пускового реостата, необхідні для одержання при пуску максимального момента.
 • Струми в обмотках статора і ротора, коефіцієнт потужності
 • при пуску з реостатом, опір якого обрано по п.3.5.
 • Визначити кратності пускових моментів і струмів двигуна
 • на природній і штучній характеристиках. Зробити висновок про вплив пускового реостата на пускові характеристики АД.
 • Розрахувати і побудувати графік природної механічної характеристики двигуна Мпр=f(s) і показати на ній характерні точки.
 • Розрахувати і побудувати графік штучної механічної характеристики двигуна Мшт =f(s) з пусковим реостатом, який забезпечує найбільший пусковий момент.
 • Показати на графіках механічних характеристик n=f(M) частоти обертання ротора при номінальному навантаженні на природній і штучній механічних характеристиках.
 • Розрахувати і побудувати графік залежності струму ротора від
 • ковзання I2 =f(s) при пуску двигуна без реостата.
 • Розрахувати і побудувати графік природної механічної характеристики Мпр=f(s), користуючись формулою Клосса. На цьому ж рисунку показати аналогічну залежність, отриману по п.4.
 • Побудувати енергетичну діаграму двигуна для номінального
 • навантаження з указівкою значень потужностей і втрат.
 • До пункту 1. Схема включення АД з фазним ротором:

  рисунок 1.- Схема включення АД з фазним ротором.

  До пункту 2. Спрощена заступна схема однієї фази двигуна; призначення схеми і її елементів , визначення значення параметрів.

  При спрощенні заступної схеми приймають С=1.

  рисунок 2.- Спрощена заступна Г-схема однієї фази двигуна

  Для аналізу роботи асинхронного двигуна користуються схемою заміщення. Схема заміщення асинхронного двигуна аналогічна схемі заміщення трансформатора і являє собою електричну схему, в якій вторинний ланцюг (обмотка ротора) з’єднана з первинної ланцюгом(обмоткою статора)

  гальванічно замість магнітної зв’язку, що існує в двигуні. Схема заміщення дозволяє визначити струми, втрати потужності і падіння напруги в асинхронній машині. При цьому потрібно враховувати, що в обмотці ротора проходить струм, діюче значення і частота якого залежать від частоти обертання.

  R1, X1 — активний опір і індуктивний опір розсіяння фази обмотки ротора.

  Опори кола намагнічування схеми заміщення:

  — повний

  активний

  — реактивний

  — Наведені значення визначаються так само, як і для трансформатора:

  , ,

  де k = E1 / E2k = U1ф / E2k — коефіцієнт трансформації двигуна.

  Визначимо значення опорів вітки намагнічування і, використовуючи задані параметри холостого ходу.

  ; (В);

  ; (А);

  Електричні втрати у обмотці статора у режимі холостого ходу:

  ; (Вт);

  Втрати у режимі холостого ходу:

  ;

  Визначимо звідси ;

  Активна складова току холостого ходу: ;

  Коефіцієнт потужності у режимі холостого ходу: ;

  Звідси: ; (А);

  ; (Вт);

  ;

  (Вт);

  (Ом);

  (Ом);

  (Ом);

  (Ом);

  (Ом);

  Поправковий коефіцієнт:

  ;

  Параметри головної вітки заміщення:

  (Ом); (Ом);

  (Ом); (Ом);

  До пункту 3.

  Для визначення усіх величин у номінальному режимі слід за заданою частотою обертання ротора визначити синхронну частоту обертання поля статора і номінальне ковзання . Увесь подальший розрахунок ведемо з використанням Г-подібної заступної схеми, з урахуванням енергетичної діаграми двигуна для режиму навантаження і рівнянь для електромагнітного моменту двигуна.

  3.1 Визначення номінального значення фазних напруги і струму статорної обмотки двигуна.

  Номінальна фазна напруга: ; (В);

  Фазний струм : ; (А);

  .2 Для номінального режиму роботи за параметрами заступної схеми: розрахуємо активну потужність, яка підводиться до статора, коефіцієнт потужності, сумісні втрати, ККД.

  Номінальне ковзання:

  ; ;

  Де — синхронна частота обертання магнітного поля;

  ; Приймемо частоту живлення (Гц);

  Найближча синхронна частота обертання магнітного поля (об/хв).

  Маємо число пар полюсів — два.

  — номінальна частота обертання;

  Повний опір головної вітки схеми заміщення:

  ;

  Приведений струм ротора:

  ; (А);

  Косинус і синус кута між векторами і :

  ; ;

  ; ;

  Активна і реактивна складові струму головної вітки:

  ; (А);

  ; (А);

  Активна і реактивна складові струму холостого ходу:

  ; (А);

  ; (А);

  Активна і реактивна складові повного струму статора:

  ; (А);

  ; (А);

  Номінальний фазний струм, що споживається двигуном із мережі:

  ; (А);

  Коефіцієнт потужності двигуна:

  ; ;

  Номінальна активна потужність, що споживається двигуном з мережі:

  ; (кВт) ;

  Втрати потужності в двигуні:

  — в обмотці статора:

  ; (кВт);

  -в обмотці ротора:

  ; (кВт) ;

  — додаткові:

  ; (Вт);

  Сумарні втрати потужності в двигуні:

  ;

  (кВт);

  Корисна потужність на валу:

  ; (кВт);

  Відхилення розрахункової величини корисної потужності від заданої не повинно перевищувати 5 %.

  ; (%) ;

  Номінальний ККД:

  ; (%);

  3.2 Номінальний і максимальний (критичний) обертальні моменти.

  Номінальний електромагнітний обертальний момент двигуна:

  ;

  (Нм)

  Номінальний обертальний момент на валу машини:

  ; (Нм);

  момент холостого ходу:

  ; 905 -812 = 93 (Нм);

  Максимальний електромагнітний обертальний момент двигуна:

  ;

  (Нм);

  Критичне ковзання:

  ;

  .4.Струми в обмотках статора і ротора, обертальний момент і коефіцієнт потужності при пуску двигуна із замкненим накоротко ротором.

  Струм статора при пуску двигуна (S=1) із замкненим накоротко ротором без обліку струму, що намагнічує, у цьому режимі визначається за спрощеною заступною схемою:

  ;

  354,1 (А);

  Дійсний струм ротора при пуску двигуна з короткозамкненим ротором:

  ;

  Знайдемо — коефіцієнт трансформації по струму системи статор-ротор. Для машин з фазним ротором: , де — коефіцієнт трансформації по ЕРС системи статор-ротор.

  ; — ЕРС обмотки статора.

  ; (В);

  статорний реостат ротор двигун

  , для машин з фазним ротором коефіцієнт

  Обираємо .

  ; (В);

  ; ;

  ; (А);

  Коефіцієнт потужності двигуна при пуску з короткозамкненим ротором:

  ;

  0,131

  Обертальний момент при пуску двигуна з короткозамкненим ротором:

  ;

  При номінальному навантаженні двигун з короткозамкненим ротором не зможе запуститися.

  3.5. Зведений і реальний опори фази пускового реостата, необхідні для одержання при пуску максимального моменту.

  Приведений опір фази пускового реостата, необхідний для одержання при пуску максимального значення моменту, визначається з умови , тобто :

  ;

  відкіля:

  ; (Ом);

  Дійсне значення опору фази пускового реостата:

  ; (Ом);

  .6. Струми в обмотках статора і ротора, коефіцієнт потужності при пуску з реостатом, опір якого обрано за пунктом 3.5

  Струм статора при пуску двигуна з реостатом :

  ;

  (А);

  Дійсний струм ротора при пуску двигуна з реостатом, що забезпечує максимальне значення пускового моменту:

  ; (А);

  Коефіцієнт потужності при реостатному пуску двигуна:

  ;

  (А);

  Порівняно з пуском без реостата, збільшення коефіцієнта потужності при пуску з реостатом, виникає тому що пусковий струм знизився, втрати знизилися і відтак коефіцієнт потужності виріс.

  3.7. Визначення кратності пускових моментів і струмів двигуна на природній і штучній характеристиках. Висновок про вплив пускового реостата на пускові характеристики АД.

  Кратність пускового моменту при пуску двигуна: з короткозамкнутим ротором:

  ;

  Кратність пускового моменту при реостатному пуску двигуна:

  ;

  Відповідні значення кратності пускового струму:

  ;

  ;

  Порівнявши отримані результати обчислень, можна зробити висновок, що введення опору пускового реостата в коло ротора АД збільшує пусковий момент при зменшенні пускового струму.

  До пункту 4. Розрахунок і будування графіку природної механічної характеристики двигуна , і характеристичних точок.

  ;

  (Нм)

  ; (об/хв);

  Таблиця 1

  00,020,10,1310,20,40,60,81n,об/хв150014701350130312009006003000,Нм09053926487266129595107851109710982

  Рисунок 3.- Природна механічна характеристика двигуна

  До пункту 5. Розрахунок і будування графіку штучної механічної характеристики двигуна з пусковим реостатом, який забезпечує найбільший пусковий момент.

  Штучну реостатну механічну характеристику АД при включенні у коло ротора опору по п.3.5 розраховують по рівнянню:

  ;

  (Нм);

  ; (об/хв);

  Таблиця 2

  00,020,10,1310,20,40,60,81n,об/хв150014701350130312009006003000,Нм0713534606971358198525793142

  рисунок 4.-Штучна механічна реостатна характеристика

  До пункту 6. Частоти обертання ротора при номінальному навантаженні на природній і штучній механічних характеристиках.

  На графіку природної механічної характеристиці, частота обертання ротора при номінальному навантаженні буде складати 1470 об/хв., при моменті на валу 905 Нм. На графіку штучної механічної характеристиці, частота обертання ротора при номінальному навантаженні буде складати 1470 об/хв., при моменті на валу 71 Нм, тобто приблизно у десять разів менший момент на валу. Тому пусковий реостат відключають після того як двигун набрав оберти.

  До пункту 7. Розрахунок і будування графіку залежності струму ротора від ковзання , при пуску двигуна без реостата.

  ;

  (А);

  Таблиця 3

  00,020,10,1310,20,40,60,81,А0189549591635667675678680

  рисунок 5.- залежність струму ротора від ковзання, при пуску двигуна без реостата.

  До пункту 8. Розрахунок і будування графіку природної механічної характеристики двигуна , користуючись формулою Клосса. На цьому ж рисунку аналогічна залежність отримана по пункту 4.

  — формула Клосса.

  467(Нм);

  ; (об/хв);

  Таблиця 4

  00,020,10,1310,20,40,60,81n,об/хв150014701350130312009006003000,Нм0467233515301402905637487394

  Рисунок 6.- графік природної механічної характеристики двигуна за формулою Клосса

  До пункту 9. Будування енергетичної діаграми двигуна для номінального навантаження з указівкою значень потужностей і втрат.

  потужність яка підводиться до статора АД з мережі;

  (кВт) ;

  − магнітні втрати на гістерезис і на вихрові струми у сталі магнітопроводу статора;

  (кВт);

  − електричні втрати потужності в обмотці статора:

  ; (кВт);

  −електромагнітна потужність, яка передається обертовим магнітним полем ротору через повітряний зазор:

  ; (кВт);

  ; (кВт);

  − повна механічна потужність ротора:

  ; (кВт);

  −механічні втрати в двигуні на тертя в підшипниках, тертя щіток об кільця, тертя ротора об повітря, включаючи втрати на вентиляцію;

  − додаткові втрати, які обумовлені зубцевою поверхнею статора і ротора:

  ; (кВт);

  − корисна потужність на валу машини.

  Втрати в сталі статора і механічні втрати приблизно рівні. Тоді:

  ;

  де − сумісні втрати потужності в двигуні,

  ;

  (кВт);

  З іншого боку:

  Учебная работа. Розрахунок характеристик трифазного АД з фазним ротором