Учебная работа. Методы определения плотности растворов веществ и твердых тел

1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд (Пока оценок нет)
Загрузка...

методы определения плотности растворов веществ и твердых тел

КУРСОВА робота

з дисципліни «Економіка підприємства»

на тему «обґрунтування виробництва і оцінка ефективності діяльності

УВП УТОС «КРИМ-ПАК» за основними критеріями»

ВСТУП

Предметом курсової роботи є техніко-економічні показники діяльності підприємства Керченське УВП УТОС «КРИМ-ПАК» по випуску продукції в сегменті пакувань з легких металів.

Метою курсової роботи є обґрунтування виробництва і оцінка ефективності діяльності Керченського учбово-виробничого підприємства Українського товариства сліпих «КРИМ-ПАК» за основними критеріями по виробництву продукції в сегменті виробництва пакувань з легких металів. На підприємстві виробляються кроненкорки, кришки металеві 1-82, механізми для скріплення аркушів. Основні цілі діяльності підприємства — раціональне і якісне працевлаштування інвалідів по зору 1 і 2 групи з урахуванням охорони залишкового зору, навчання інвалідів по зору всім посильним для них професіям і технологічним операціям.

Обєктом курсової роботи є обґрунтування виробництва і оцінка ефективності діяльності УВП УТОС «КРИМ-ПАК».

Підприємство освоює і забезпечує серійний випуск конкурентоздатної продукції з високими виробничими властивостями і високою якістю.

Задачі дослідження:

·дати характеристику Керченського УВП УТОС «КРИМ-ПАК»;

·проаналізувати продукцію за її видами;

·провести дослідження ринку збуту кроненкорок, кришок металевих 1-82, механізмів для скріплення аркушів;

·визначити виробничу програму;

·розрахувати потреби в основному капіталі;

·обчислити чисельність персоналу та витрати на оплату праці;

·оцінити потребу в оборотних фондах;

·розрахувати показники ефективності використання фондів підприємства;

·визначити показники рентабельності та точку беззбитковості;

·здійснити розрахунок резервів підвищення ефективності фінансово-господарської діяльності підприємства.

Інформаційною базою дослідження були матеріали звітності про фінансово-господарську діяльність підприємства «Керченське УВП УТОС«КРИМ-ПАК» за 2007 — 2010 роки та матеріали офіційного рекламно-торгівельного Інтернет-сайту «Керченське УВП УТОС«КРИМ-ПАК».

робота виконана на 56 аркушах комп’ютерного тексту, включає 41 таблицю, 2 рисунка, 23 формули, містить вступ, три розділи, список використаної літератури, яка включає 10 джерел.

РОЗДІЛ 1.АНАЛІЗ ДОЦІЛЬНОСТІ ВИРОБНИЦТВА ПРОДУКЦІЇ ТА ЇЇ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ

1.1Дослідження ринку продукції

Підприємство освоює і забезпечує серійний випуск конкурентоспроможної продукції з високими споживчими властивостями і високою якістю, яка в основному прийнятна для праці сліпих.

Основним видом продукції підприємства є кроненкорки для закупорювання скляних пляшок (пива, безалкогольних та слабоалкогольних напоїв). Їх частка в загальному обсязі виробництва товарної продукції становить більше 50%.

В Україні крім Керченського УПП УТОС «КРИМ-ПАК» кроненкорки для закупорювання пляшок виробляють ще 2 компанії: «Кронпак» (м. Славутич), «УкрПак» (м. Яворів). Одним з основних виробників кроненкорок є Керченське УВП УТОС «КРИМ-ПАК», на його частку доводиться близько 30% від загального обсягу вироблених кроненкорок. Частка «Кронпак» (м. Славутич) і «УкрПак» (м. Яворів) становить відповідно 30% і 40%. Ці ж компанії, які ведуть активну маркетингову та рекламну політику, є основними конкурентами Керченського УПП УТОС «КРІМ-ПАК» на ринку кроненкорокв Україні. Їх продукція також присутня на ринках Росії, Середньої Азії. У загальному обсязі реалізації кроненкорок підприємством частка експорту за 2010 рік склала 81,4%.

Підприємство зуміло сформувати власну торгово-розподільну мережу збуту основних видів продукції. Основним ринком збуту продукції підприємства є такі області, як: Запоріжська, Вінницька, Кіровоградська,Полтавська,Харківська,Донецька, і міста: Київ, Миколаїв, Чернігів, Львів; АРКрим. Крімтого, підприємство активно освоює ринок Російськоїфедерації,Молдови тадругих країн СНД.

рисунок 1.1 — Процентне співвідношення конкурентів на ринку

Для реалізації продукції використовується канал нульового рівня (виробник — споживач). В цілому оцінка ємності ринків збуту продукції підприємства показує, що підприємство має значні резерви зростання обсягів виробництва і реалізації.[10]

З метою активізації торговельно-збутової діяльності, формування сприятливого іміджу та залучення потенційних споживачів продукції та партнерів по бізнесу, підприємство використовує ряд маркетингових інструментів.

Умовно використовувані підприємством маркетингові інструменти можна розділити на наступні напрями:

·стимулювання збуту;

·рекламні інструменти.

До основних методів стимулювання необхідно, насамперед, віднести індивідуальний підхід до кожного споживача, що виражається в:

·застосовуваної системі знижок;

·гнучких формах оплати;

·доскональному вивченні вимог замовника до якості і дизайну продукції;

·забезпечення своєчасності поставок.

В даний час активно використовуються такі засоби реклами: участь у спеціалізованих виставках, рекламні проспекти, реклама в спеціалізованих друкованих виданнях.

До основних конкурентних переваг підприємства слід віднести поєднання високої якості продукції та оптимальних цін, при визначенні яких використовується індивідуальний підхід.

оборотний резерв ефективність витрати

1.2характеристика продукції за видами

Одним з основних видів продукції підприємства є кроненкорки. Кроненкорки виготовляються згідно ТУ 208 Україна 165-95 і призначені для закупорювання скляних пляшок з харчовими рідинами (пива, мінеральної води та інших напоїв). Дана продукція підвернена сезонності, як і реалізація пива та інших безалкогольних напоїв, на закупорювання яких вони йдуть. У літні місяці їх реалізація зростає в середньому на 70%.

Кришки металеві типу 1-82, які йдуть на закачування скляних банок. Вони виготовляються за ТУ У 208.156-98. Виробництво і реалізація кришок металевих також має сезонний характер. У літні місяці, в період масової консервації фруктів і овочів населенням, реалізація їх різко зростає, більш ніж в 2 рази, до зими йде на спад.

Керченським УВП УТОС «КРИМ-ПАК» впроваджена система управління якістю кроненкорок, відповідна міжнародному стандарту ДСТУ ISO 9002-95, підтверджена сертифікатом № UA2.002.354 від 14.11.01. ,і стандарт ДСТУ ISO 9001-2001, підтверджений сертифікатом № UA2.002.03274-08, чинним до 30.11.2013 р.

Механізми для підшивки паперів — це металевий замок, яким скріплюються підшиті папери в папках-швидкозшивачах. Вони виробляються для комплектації папок-швидкозшивачів, для реалізації на сторону. Механізми для підшивки паперів виробляється згідно ТУ У 21.2-05417986-003:2011. Виробництво і реалізація їх також має сезонний характер, але вже з ухилом у бік збільшення в зимові місяці. Це допомагає знизити деякі перекоси в зайнятості робітників-відрядників інвалідів по зору.[10]

1.3характеристика підприємства

Повне найменування — «Керченське навчально-виробниче підприємство Українського товариства сліпих «КРИМ-ПАК». Скорочене найменування «Керченське УВП УТОС«КРИМ-ПАК».

грудня 1999 року у м. Керчі було створено Керченське навчально-виробниче підприємство УТОС «КРИМ-ПАК».

Підприємство очолює директор, який діє на принципах єдиноначальності. Власник майна не втручається в оперативну діяльність керівника підприємства. Керівники підрозділів апарату управління і структурних підрозділів підприємства призначаються на посаду і звільняються з посади керівником підприємства.

Спеціалізація діяльності Керченської УВП УТОС «КРИМ-ПАК» — виробництво різних металевих виробів.

Основні цілі діяльності підприємства — раціональне та якісне працевлаштування інвалідів по зору 1 і 2 груп з урахуванням охорони залишкового зору, слуху, дотику та інших компенсаторних можливостей сліпих шляхом розробки спеціальних технологій та впровадження технічних засобів виробничого і культурно-побутового призначення, навчання інвалідів по зору 1 і 2 груп всім посильним для них професіям та технологічним операціям.

Підприємство освоює і забезпечує серійний випуск конкурентоспроможної продукції з високими споживчими властивостями і високою якістю, яка в основному прийнятна для праці сліпих.

РОЗДІЛ 2. ОБГРУНТУВАННЯ ВИРОБНИЧОЇ ПРОГРАМИ І ПОТРЕБИ В РЕСУРСАХ

2.1 Визначення виробничої програми

Визначення виробничої програми збудовано на проведеній оцінці ємкості ринку збуту продукції підприємства, виробничих потужностей. Основна мета підприємства реалізується в процесі виконання виробничої програми.

Виробнича програма (план виробництва і реалізації продукції) — це комплексне завдання по випуску і реалізації продукції певного асортименту і якості в натуральних і вартісних показниках, орієнтованих на досягнення цілей підприємства. Відображаючи цілі і завдання виробничої діяльності підприємства, виробнича програма є провідним розділом плану підприємства. Всі інші розділи плану розробляються відповідно до виробничої програми і направлені на забезпечення її виконання у встановлені терміни і при найменших витратах.

У основу складання виробничої програми повинна бути покладена реальна потреба в конкретній продукції, обсяг випуску продукції, розрахований на основі укладених договорів на постачання продукції і вивчення кон’юнктури ринку, по номенклатурі і асортименту повинен служити початковою базою для подальших розрахунків за виробничою програмою і іншими розділами плану підприємства. Після цього виробнича програма розробляється в наступній послідовності:

. Визначаються номенклатура і асортимент продукції, що випускається, об‘єм постачань в натуральному вираженні згідно укладеним договорам.

. На основі об‘єму постачань визначається обсяг виробництва кожного виробу в натуральному вираженні.

. Обсяг виробництва по окремих видах продукції обґрунтовується розрахунками виробничих потужностей.

. Виходячи з натуральних обсягів виробництва і постачань розраховуються вартісні показники: товарна, реалізована; валова і чиста продукція.

. Складається графік відвантаження продукції відповідно до термінів договорів.

. Виробнича програма розподіляється по основних підрозділах підприємства.

таким чином, виробнича програма має бути оптимальною, тобто найбільшою мірою відповідати структурі ресурсів підприємств і забезпечувати якнайкращі результати його діяльності.

Плановані обсяги випуску продукції мають бути обґрунтовані необхідними матеріальними і трудовими ресурсами, але насамперед, виробничою потужністю.[5]

Виробнича потужність підприємства — максимально можливий річний випуск продукції заданої якості при використанні всіх резервів виробництва.

Основними елементами для розрахунку виробничої потужності служать склад і кількість устаткування, його технічна характеристика, трудомісткість виготовлення продукції, дійсний фонд часу роботи устаткування.[1]

Таблиця2.1 -Визначення виробничоїпрограми на рік

Назва продукціїОдиниця виміруОбсяг виробництваЦіна за одиницю продукції грн.Обсяг реалізації, грн.Кроненкоркитис.шт.800000,0061,5849264000,00Кришки металеві 1-82тис.шт.15000,00347,185207700,00Механізми для скріплення аркушівтис.шт.55000,00127,987038900,00Разом61510600,00

2.2 Розрахунок потреби в основному капіталі

Розрахунок потреби в основних засобах проводиться в розрізі наступних видів:

·Будинки і споруди;

·Машини,обладнання та транспортні засоби;

·Інші види основних засобів.

В основу розрахунку потреби в окремих видах основних засобів повинні бути покладені такі показники:

а) планований обсяг і структура виробництва і збуту продукції;

б) використовувані схеми технології окремих процесів;

в) технічна та експлуатаційна продуктивність окремих видів машин, механізмів, устаткування;

г) ринкова вартість окремих видів основних фондів;

д) вартість установки машин, механізмів та обладнання.

Принципова формула розрахунку потреби в окремих видах устаткування (машин, механізмів) має наступний вигляд:

(2.1)

де: ПТ об— потреба в устаткуванні (у вартісному вираженні);п- запланований обсяг виробництва продукції (у натуральних одиницях виміру);е- експлуатаційна продуктивність розглянутого виду обладнання (в натуральних одиницях виміру);

Цо- ринкова вартість одиниці аналізованого виду обладнання;

Цу- вартість установки даного виду обладнання.

Таблиця 2.2 — Потреба у виробничих площах

Тип приміщенняПлоща, м2Ставка орендної плати на місяць, грн/м2Сума орендної плати на місяць, грн.Участок виробництва кроненкорок4512,951330,45Участок виробництва кришок металевих 1-822042,95601,80Участок виробництва механизмів для скріплення аркушів4342,951280,30Разом10893212,55

таким чином сума орендної плати за рік складає:

,55 х 12 = 38550,60 грн.

Розрахунок площі для кроненкорок:

Площа для Преса РТС-027 становитиме 15 кв. м.

Площа для Преса РТС-110 становитиме 10 кв. м.

Площа для Ножиць становитиме 15 кв. м.

Площа для Пластмастик РМ-1200 становитиме 25 кв. м.

Площа для Пластмастик РМ-250 становитиме 15 кв. м.

Площа для Охолоджуючого агрегату становитиме 8кв. м.

Площа для Магнітного транспортеру складає 12 кв. м., виходячи з того, що апаратів 2, то площа становитиме 24 кв.м.

Площа для Компресора становитиме 30 кв. м.

Площа для Роликового конвеєру складає 12 кв. м., виходячи з того, що апаратів 2, то площа становитиме 24 кв. м.

Площа для Лічильників складає 2 кв. м., виходячи з того, що апаратів 4, то площа становитиме 8 кв. м.

Площа для Машини для пакування становитиме 15 кв. м.

Площа для Електротельферу становитиме 25 кв. м.

Площа для Пристрою для зняття штампу становитиме 5 кв. м.

Площа находження основного робітника 6 кв. м., оскільки працівників 20, то загальна площа складає 120 кв. м.

Площа проходів складає 112 кв. м.

Загальна площа обладнання з урахуванням зони знаходження робітників, а також проходів для автонавантажувача і складання паків складає:= 15 + 10 + 15 + 25 + 15 + 8 + 24 + 30 +24 + 8 + 15 + 25 + 5 + 120 + 112 = 451 кв. м.

Розрахунок площі для кришок металевих 1-82:

Площа для Ножиць для різання жесті складає 8 кв. м., виходячи з того, що апаратів 2, то площа становитиме 16 кв. м.

Площа для Пресу марки И 9 СПГ складає 6 кв. м., виходячи з того, що апаратів 5, площа становитиме 30 кв. м.

Площа для Пристосування для пакування в стрейч-плівку складає 4 кв. м., виходячи з того, що апаратів 6, площа становитиме 24 кв. м.

Площа для машинки для пакування кришки в термоусадочну плівку складає 14,5 кв. м., виходячи з того, що апаратів 2, площа становитиме 29 кв. м.

Площа находження робітника 5 кв. м., оскільки працівників 15, то загальна площа складає 75 кв. м.

Площа проходів складає 30 кв. м.

Загальна площа обладнання з урахуванням зони знаходження робітників, а також проходів складає:= 16 + 30 + 24 + 39 + 75 + 30 = 204 кв. м.

Розрахунок площі для механізмів для скріплення аркушів:

Площа для Дискових ножиць становитиме 8 кв. м.

Площа для Преса марки КД 2122 складає 5 кв. м., виходячи з того, що апаратів 2, площа становитиме 10 кв. м.

Площа для машинки окантовочної складає 3 кв. м., виходячи з того, що апаратів 2, площа становитиме 6 кв. м.

Площа находження робітника 3 кв. м., оскільки працівників 82, то загальна площа складає 246 кв. м.

Площа проходів складає 164 кв. м.

Загальна площа обладнання з урахуванням зони знаходження робітників, а також проходів складає:

= 8 + 10 + 6 + 246 + 164 = 434 кв. м.

Розрахуємо потребу в основних виробничих фондах для кроненкорок.

Використовуване обладнання: преса італійської фірми «сакми» марок РТС-110 і РТС-027, ножиці для різання жерсті двоходові Сімферопольського заводу «Продмаш», машини італійської фірми «сакми» (пластматікі) для нанесення на кроненкорки ущільнювального грануляту марок РМ-1200 і РМС-250, охолоджуючі агрегати, магнітні транспортери, компресор, роликові конвеєри, лічильники кроненкорок, машина для упаковки гофроящиків в Європак, електротельфер, пристрій для зняття штампа з пресів РТС-027.

Основні технологічні процеси виробництва кроненкорок

Штампування

Комплектація

Упаковка

Виробнича площа ділянки виробництва кроненкорок складає 755 кв.м.

Річна виробнича програма -800,0 млн. штук.

Річний фонд роботи обладнання — 1996 годин на одну зміну

Продуктивність обладнання — 2500 млн. штук на рік

Ринкова вартість обладнання — 4193900 грн.

Вартість встановлення обладнання — 95500 грн.

ПТоб = 800,0 х 4193900/2500, 0 + 95 500 = 1437548 грн.

для кришок металевих 1-82

Використовуване обладнання: ножиці для різання жерсті, преса марки І9СПГ, пристосування для упаковки стопок кришок в стрейч-плівку, машина для упаковки паків кришок в термоусадочну плівку.

Основні технологічні процеси виробництва кришок металевих 1-82

Різання жерсті

Штампування кришки

Укладання Вікельного кільця

Упаковка кришки

Виробнича площа ділянки виготовлення кришок — 204 кв. м.

Річна виробнича програма — 15000 тис. штук.

Продуктивність обладнання — 30000 тис. штук на рік

Ринкова вартість обладнання — 273800 грн.

Вартість встановлення обладнання — 65000 грн.

ПТоб = 15000,0 х 273800/30000 + 65000 = 201900 грн.

Для механізмів для підшивки паперів:

Використовуване устаткування: дискові ножиці по металу, преса марки КД 2122, пристосування для збирання машинок для підшивки паперів з ножним або ручним приводом.

Основні технологічні процеси виробництва механізмів для підшивки паперів:

Різання жерсті

Штампування

Окантовка

Складання

Упаковка

Виробнича площа ділянки виготовлення механізмів для підшивки паперів — 130 кв.м.

Річна виробнича програма — 55000 тис. шт.

Продуктивність обладнання — 60000 тис. штук на рік

Ринкова вартість обладнання — 242450 грн.

Вартість встановлення обладнання — 8000 грн.

ПТоб = 55000,0 х 242450/60000 + 8000 = 230245 грн.

таким чином, всього потреба в основних фондах становить:

грн. + 201 900 грн. + 230 245 грн. = 1869693 грн.

Загальна виробнича площа складає 1089 кв.м.

Площа приміщень для персоналу управління (1089 х 11%) = 120 кв.м.

Площа приміщень для допоміжного персоналу (1089 х 8%) = 87 кв.м.

Площа приміщень для ІТП (1089х 4%) = 44 кв.м.

Площа приміщень для службовців (1089 х2%) = 22 кв.м.

Вартість оргтехніки (1869693 х 4%) = 74788 грн.

Вартість транспортних засобів (1869693 х 14%) = 261757 грн.

Вартість основних фондів поступово зменшується у зв’язку з фізичним та моральним зносом. Згідно з П(С)БО 7 під амортизацією розуміється систематичний розподіл вартості, яка амортизується суми необоротних активів протягом строку їх корисного використання (експлуатації).

Основним методом амортизації у вітчизняній практиці був метод прямолінійного списання, за яким річна сума амортизації визначається діленням вартості, яка амортизується на строк корисного використання основних засобів. Формули для розрахунку амортизаційних відрахувань за цим методом досить прості, що є одним з його достоїнств. Річна сума амортизації розраховується за формулою:

А = Со: t,(2.2)

де:А — річна сума амортизації;

Со — початкова вартість основного капіталу;- загальна кількість років експлуатації об‘єкта.

Визначимо значення річної норми амортизації:

ДПА = 100%: n,(2.3)

Деn — термін корисного використання об‘єкта амортизації.

Таблиця 2.3. — Розрахунок вартості основних фондів та амортизаційних відрахувань на виробництво кроненкорок

Назва обєктів основних фондівКількість, шт.Вартість обєкта, грн./штЗагальна вартість, грн.Термін корисного використання, роківРічна норма амортизації, %Річна сума амортизації, грн.Залишкова вартість основних фондів, грн.Прес РТС-027133980033980052067960,00271840,00Прес РТС-110113920013920052027840,00111360,00Ножиці1680006800052013600,0054400,00Пластматик РМ-1200130380030380052060760,00243040,00Пластматик РМ-250141484841484852082969,60331878,40Охолоджуючий агрегат1850085005201700,006800,00Магнітні транспортери235650713005207130,0064170,00Компресор112700127005202540,0010160,00Роликові конвеєри214002800520280,002520,00Лічильники48500340005206800,0027200,00машина для упаковки1970097005201940,007760,00Электротельфер149004900520980,003920,00Пристрій для зняття штампа128000280005205600,0022400,00Всього181437548280099,601157448,40

Таблиця 2.4 Розрахунок вартості основних фондів та амортизаційних відрахувань на виробництво кришок металевих 1-82

Назва обєктів основних фондівКількість, шт.Вартість обєкта, грн./штЗагальна вартість, грн.Термін корисного використання, роківРічна норма амортизації, %Річна сума амортизації, грн.Залишкова вартість основних фондів, грн.Ножиці для різання жесті22280545610520912236488Прес марки И 9 СПГ5201301006505202013080520Пристосування для пакування в стрейч-плівку6275016500520330013200машинки для пакування кришки в термоусадочну плівку21957039140520782831312Всього1520190040380161520

Таблиця 2.5 Розрахунок вартості основних фондів та амортизаційних відрахувань на виробництво механизмів для скріплення аркушів

Назва обєктів основних фондівКількість, шт.Вартість обєкта, грн./штЗагальна вартість, грн.Термін корисного використання, роківРічна норма амортизації, %Річна сума амортизації, грн.Залишкова вартість основних фондів, грн.Дискові ножиці13479534795520695927836Прес марки КД 2122239350787005201574062960машинки окантовочні235000700005201400056000Пристосування для складання механізмів5585046750520935037400Всього6023024546049184196

Таблиця 2.6. Розрахунок вартості основних фондів та амортизаційних відрахувань споруд

Назва обєктів основних фондівПлоща, м2Вартість обєкта, грн./м2Загальна вартість, грн.Термін корисного використання, роківРічна норма амортизації, %Річна сума амортизації, грн.Залишкова вартість основних фондів, грн.Склад103410,0042230,002052111,5040118,50Гараж60350,0021000,002051050,0019950,00Приміщення управління186360,0066960,002053348,0063612,00Разом349,00130190,006509,50123680,50

Таблиця 2.7 Розрахунок вартості основних фондів та амортизаційних відрахувань транспортних засобів

Назва обєктів основних фондівКількість шт.Вартість обєкта, грн./штЗагальна вартість, грн.Термін корисного використання, роківРічна норма амортизації, %Річна сума амортизації, грн.Залишкова вартість основних фондів, грн.Автомобіль Сканія187507,087507,052017501,470005,6Автомобіль Ивеко187866,087866,052017573,270292,8автомобиль BMW174788,074788,052014957,659830,4Автонавантажувач25798,011596,05202319,29276,8Разом261757,052351,4209405,6

Таблиця 2.8 Розрахунок вартості інших основних фондів та амортизаційних відрахувань

Назва обєктів основних фондівКількість, шт.Вартість обєкта, грн./штЗагальна вартість, грн.Термін корисного використання, роківРічна норма амортизації, %Річна сума амортизації, грн.Залишкова вартість основних фондів, грн.Компютери18406373138,0025036569,0036569,00Телефони151101650,00250825,00825,00Инвентар (столи)12535043750,0042510937,5032812,50Инвентар (стільці)160508000,004252000,006000,00Разом126538,050331,5076206,50

Таблиця 2.9 Загальна вартість основних фондів, амортизаційних відрахувань виробництва та заробітна плата працівників

Назва виробуВартість основних фондів, грн.Вартість амортизаційних відрахувань, грн.Заробітна плата основних робітників, грн.Кроненкорки1437548,00280099,60253704,00Металеві кришки 1-82201900,0040380,00104618,25Механізми для скріплення аркушів230245,0046049,001571576,74Всього1869693,00366528,601929898,992.3 Обчислення чисельності персоналу та витрат на оплату праці

.Чисельність основних працівників розраховується за формулою

Чор = ( Тшт х Впр)/Д, людина,(2.4)

де: Тшт — норма штучного часу на операцію;

Впр — річна виробнича програма;

Д — річний фонд робочого часу, годин.

Норма штучного часу визначається шляхом проведення хрометражу та встановлення штучних норм виробітку на кожну операцію з урахуванням технічних можливостей обладнання на механізовані процеси.

Таблиця 2.10 Розрахунок норм штучного часу на виробництво кроненкорок

№ п/пНазва операціїНорма вироблення за 1 год.Норма вироблення за 8 год.Норма часу, год. за 1000 штук1Штампування837506700000,012Комплектація362502900000,033Упаковка717505740000,01Всього0,05

час. / 670000 х 1000 = 0,01 час. за 1000 штук,

час. / 290000 х 1000 = 0,03 час. за 1000 штук,

час./ 574000 х 1000 = 0,01 час. за 1000 штук.

(0,05 х 800000)/1996 год. = 20 чол.,

де: 0,05 час. — норма часу на операції з виробництва кроненкорок,

тис. штук — річний випуск,

год. — річний фонд робочого часу.

Таблиця 2.11. — Розрахунок норм штучного часу на виробництво кришок металевих 1-82

№ п/пНайменування операціїНорма вироблення за 1 год.Норма вироблення за 8 год.Норма часу, год. за 1000 штук1Штампування3333266640,302Укладання вікельного кільця69055201,453Упаковка3310264900,30Всього2,05

год. /26664 х 1000 = 0,3 год. за 1000 штук,

/5520 х 1000 = 1,45 год. за 1000 штук,

/26490 х 1000 = 0,3 год. за 1000 штук.

(2,05х 15000)/1996 = 15 чол.

де: 2,05 час. — норма часу на операції з виробництва кришок,

тис. штук — річний випуск,

час. — річний фонд робочого часу.

Таблиця 2.12 Розрахунок норм штучного часу на виробництво механізмів для скріплення аркушів

№ п/пНайменування операціїНорма вироблення за 1 год.Норма вироблення за 8 год.Норма часу, год. за 1000 штук1Різка жесті142851142800,072Штампування5555444400,183Окантовка4165333200,244Збірка41633282,405Упаковка125001000000,08Всього2,97

8 час. / 114280 х 1000 = 0,07 час. за 1000 штук,

час. / 44440 х 1000 = 0,18 час. за 1000 штук,

час. / 33320 х 1000 = 0,24 час. за 1000 штук,

час. / 3328 х 1000 = 2,4 час. за 1000 штук,

час./100000 х 1000 = 0,08 час. за 1000 штук.

(2,97 х 55000)/1996 = 82 чол.

де: 2,97 час. — норма часу на операції з виробництва механізмів для підшивки паперів,

тис. штук — річний випуск,

год. — річний фонд робочого часу.

Всього чисельність основних працівників становить:

(20 + 15+ 82) = 117 чоловік.

.Розрахунок чисельності допоміжних працівників:

чол. х 13% = 15 чол.

Розрахунок чисельності апарату управління

чол. Х 12% = 14 чол.

Розрахунок чисельності ІТП

чол. Х 5% = 6 чол.

Розрахунок чисельності службовців і молодшого обслуговуючого персоналу:

чол. Х 2,5% = 3 чол.

.4.Розрахунок заробітної плати робітників підприємства

Годинні тарифні ставки розраховуються з розрахунку встановленого розміру мінімальної заробітної плати для першого розряду і відповідних коефіцієнтів, що підвищують, між розрядами. Також враховується різниця між тарифними ставками на операції ручної праці і на роботі на металообробному устаткуванні. Годинні тарифні ставки на металообробному устаткуванні вище на 10 %.

Таблиця 2.13 Розрахунок заробітної плати працівників по виробництву кроненкорок

№ п/пНайменування операціїРозрядНорма часу, час за 1000 шт.Годинна тариф. ставка, грн.1Штампування50,019,902Комплектація50,039,903Упаковка20,016,35Всього:0,05

Розрахунок розцінок за операціями розраховуємо за формулою:

Рв = Тшт х Гтс, грн.,(2.5)

где: Тшт — норма штучного часу на операцію;

Гтс — годинна тарифна ставка, грн.

Штампування 0,01 х 9,90 = 0,099 грн.

Комплектація 0,03 х 9,90 = 0,297 грн.

Упаковка 0,01 х 6,35 = 0,0635 грн.

Річна заробітна плата основних робітників розраховується за формулою:

ЗПрв = Рв х Впр, грн.(2.6)

Штампування 0,099 х 800000 = 79200 грн.

Комплектація 0,0297 х 800000 = 23760 грн.

Упаковка 0,0635 х 800000 = 50800 грн.

Премія на заробітну плату становить 20%.

грн. х 20% = 30752 грн.

Усього заробітна плата основних робітників на річне виробництво кроненкорок становить:

+ 30752 = 184512 грн.

Нарахування на заробітну плату становлять 37,5%.

х 37,5% = 69192грн.

Таблиця 2.14. — Розрахунок заробітної плати працівників по виробництву кришок металевих 1-82

№ п/пНайменування операціїРозрядНорма часу, год. за 1000 шт.Годинна тариф. ставка, грн.1.Штампування30,307,742.Укладання вик. кільця11,455,773.Упаковка20,306,35Всього:2,05

Штампування 0,3 х 7,74 = 2,32 грн.

Укладка вик. кільця 1,45 х 5,77 = 8,37 грн.

Упаковка 0,3 х 6,35 = 1,90 грн.

Річна заробітна плата з виробництва кришок металевих 1-82 складе:

Штампування 2,322 х 15000 = 34830 грн.

Упаковка 1,905 х 15000 = 28575 грн.

Премія на заробітну плату становить 20%.

грн. х 20% = 12681 грн.

Усього заробітна плата основних робітників на річне виробництво кришок металевих 1-82 становить:

+ 12681 = 76086 грн.

Нарахування назаробітнуплатустановлять37,5%.

х 37,5% = 28532,25 грн.

Таблиця 2.15 Розрахунок заробітної плати працівників по виробництву механізмів для скріплення аркушів

№ п/пНазва операціїРозрядНорма часу, год. за 1000 шт.Годинна тариф. ставка, грн.1.Різка жесті10,076,352.Штампування20,187,743.Окантовка20,246,354.Збірка12,405,775.Упаковка20,086,35Всього:2,97

Різка жесті 0,07 х 6,35 = 0,45 грн.

Штампування 0,18 х 7,74 = 1,39 грн.

Окантовка 0,24 х 6,35 = 1,52 грн.

Збірка 2,40 х 5,77 = 13,85 грн.

Упаковка 0,08 х 6,35 = 0,51 грн.

Річна заробітна плата з виробництва механізмів для підшивки па перів складе:

Різка жесті 0,04445 х 55000 = 2444,75 грн.

Штампування 1,3932 х 55000 = 76626,00 грн.

Окантовка 1,524 х 55000 = 83820,00 грн.

Збірка 13,848 х 55000 = 761640,00 грн.

Упаковка 0,508 х 55000 = 27940,00 грн.

Премія на заробітну плату становить:

,75 грн. Х 20% = 190494,15 грн.

Усього заробітна плата основних робітників на річне виробництво механізмів для підшивки паперів становить:

,75 + 190494,15 = 1142964,90 грн.

Нарахування на заробітну плату становить 37,5%

,90 х 37,5% = 428611,84 грн.

Таблиця 2.16. — Розрахунок заробітної плати допоміжних працівників

Категорія робітниківКількість, чол.Посадовий оклад, грн./міс.Премія 20%, грн./міс.Місячний ФЗП, грн./міс.Нарахування до соцфондів, грн./міс. (37,5%)ФЗП с нарахуваннями, грн./міс.ФЗП с нарахуваннями, грн./рікСлюсар- ремонтник1114502901740652,502392,5028710Слюсар-електрик1115503101860697,502557,5030690Слюсар-інструментальник1114502901740652,502392,5028710Водій автонавантажувача22160064038401440,005280,0063360Вантажник22150060036001350,004950,0059400Комірник1112502501500562,502062,5024750Охоронець2211004402640990,003630,0043560Прибиральниця229603842304864,003168,0038016Продовження таблиці 2.4.4.Водії231850111066602497,509157,50109890Всього115215704314258849706,5035590,50427086

Таблиця 2.17 Розрахунок заробітної плати апарату управління

Категорія робітниківКількість, чол.Посадовий оклад, грн./міс.Премія 20%, грн./міс.Місячний ФЗП, грн./місНарахування до соцфондів, грн./міс. (37,5%)ФЗП с нарахуваннями, грн./міс.ФЗП с нарахуваннями, грн./рікДиректор1154001080648024308910106920Помічник директора1116503301980742,502722,5032670Головний бухгалтер11260052031201170429051480Бухгалтер22150060036001350495059400Начальник служби якості11230046027601035379545540Начальник відділу логістики11230046027601035379545540МенеджерТаблиця 2.18. — Розрахунок заробітної плати ІТП

Категорія робітниківКількість, чол.Посадовий оклад, грн./міс.Премія 20%, грн./міс.Місячний ФЗП, грн./міс.Нарахування до соцфондів, грн./міс. (37,5%)ФЗП с нарахуваннями, грн./міс.ФЗП с нарахуваннями, грн./рікГоловний інженер112800560336012604620,0055440Механік221750700420015755775,0069300Енергетик1116703342004751,52755,5033066Технолог1116503301980742,52722,5032670Начальник АСУП11180036021608102970,0035640Всього6611420228413704513918843,00226116

Таблиця 2.19. — Розрахунок заробітної плати службовців і МОП

Категорія робітниківКількість, чол.Посадовий оклад, грн./міс.Премія 20%, грн./міс.Місячний ФЗП, грн./міс.Нарахування до соцфондів, грн./міс. (37,5%)ФЗП с нарахуваннями, грн./міс.ФЗП с нарахуваннями, грн./рікКасир112002401440540198023760Зав. Канцелярією112002401440540198023760Лаборант112002401440540198023760Всього3360072043201620594071280

2.4 Оцінка потреби в оборотних фондах

Пошук шляхів поліпшення використання оборотних коштів передбачає перш за все впровадження сучасних технологій і інших досягнень науково-технічного прогресу, що забезпечують економію ресурсів, здешевлення виробництва і зростання якості продукції. Важливу роль в цьому грає вдосконалення стосунків з іншими господарюючими суб’єктами, контрагентами даного підприємства. Мова йде про вдосконаленні умов матеріально-технічного постачання, додання ним стійкого, довготривалого, гарантованого конкретного підприємства, але і забезпечує зміцнення господарських зв’язків, фінансової і платіжної дисципліни.[6]

Початковим моментом нормування є встановлення спільної величини оборотних коштів, необхідної для безперервного функціонування підприємства. Норма оборотних коштів визначає величину запасу і заділу в днях і розробляється на кількість років. Норматив розраховується на основі норми запасу оборотних коштів (у днях), помноженої на одноденну витрату товарно-матеріальних цінностей (у грн.) по відповідних видах оборотних коштів.[8]

Таблиця 2.20. — Розрахунок необхідної маси вихідної сировини

Найменування продукціїКількість, тис. шт.Вага одиниці продукції, кг.Чиста вага продукції, кгМаса необхідної сировини, кг.Кроненкорки800000,02,472,391912000,0Кришки металеві 1-8215000,017,817,5262500,0Механізми для скріплення аркушів55000,05,555,5302518,0Разом2477018,0

Таблиця 2.21. — Розрахунок потреби в сировині на матеріалах на виробництво кроненкорок на рік

№ п/пНайменування сировини та матеріалівКількість, кгЦіна, грн.Вартість, грн.Сировина1Жесть173600014,1624581760,002ГранулятСвелит17600017,002992000,00Тара та пакувальні матеріали1Гофрошухляди, штук800008,90712000,002Пакет п/етиленовий, штук800000,5040000,003Етикетки, штук800000,021600,004Стрічка Скоч, м.1044800,1515672,005Клей ПВА, кг2506,401600,006Плівка стрейч, кг155019,0029450,00Всього оборотних засобів28374082,00

Таблиця 2.22. — Розрахунок потреби в сировині і матеріалах на виробництво кришок металевих 1-82

№ п/пНайменування сировини та матеріалівКількість, кгЦіна, грн.Вартість, грн.Сировина1Жесть22200010,402308800,002Кільце вікельне4050014,10571050,00Тара та пакувальні матеріали1Мішки п/етиленові, штук300000,4012000,002Плівка стрейч, м1950000,0611700,003Стрічка скотч, м120000,151800,004Етикетки, шт.3000000,039000,00Всьго оборотних засобів2914350,00

Таблиця 2.23. — Розрахунок потреби в сировині і матеріалах на виробництвомеханизмів для скріплення аркушів.

№ п/пНайменування сировини та матеріалівКількість, кгЦіна, грн.Вартість, грн.Сировина1Жесть3025188,202480647,60Тара та пакувальні матеріали1Гофрошухляди, штук183152,6047619,002Стрічка скотч, м.718300,1510774,503Шпагат, кг192518,7536093,754Папір обгортувальний, кг.12751,201530,005Клей ПВА, кг.826,40524,80Всьго оборотних засобів2577189,65

Таблиця 2.24. — Розрахунок транспортного запасу сировини та допоміжних матеріалів на виробництво кроненкорок

№ з/пНайменування сировиниРічна потреба, КгКількість робочих днів на рікДенна потреба, кгПеріод зриву поставки, днівТранспортний запасКількість, кгЦіна, грн.Вартість, грн.Сировина1Жесть17360002506944,0016944,0014,1698327,042ГранулятСвелит176000250704,001704,0017,0011968,00Разом110295,04Тара та пакувальні матеріали1Гофрошухляди, штук80000250320,001320,008,902848,002Пакет п/етиленовийштук80000250320,001320,000,50160,003Етикетки, штук80000250320,001320,000,026,404Стрічка Скотч, м104480250417,901417,900,1562,695Клей ПВА, кг2502501,0011,006,406,406Плівка стрейч, кг15502506,2016,2019,00117,80Разом3083,49Всього113378,53

Таблиця 2.25. — Розрахунок транспортного запасу сировини та допоміжних матеріалів на виробництво кришок металевих 1-82

№ з/пНайменування сировиниРічна потреба КгКількість робочих днів на рікДенна потреба, кгПеріод зриву поставки, днівТранспортний запасКількість, кгЦіна, грн.Вартість грн.Сировина1Жесть222000250888188810,409235,202Кільце викельне40500250162116214,102284,20Разом11519,40Тара та пакувальні матеріали1Мішки п/етиленові штук3000025012011200,4048,002Плівка стрейч, м19500025078017800,0646,803Стрічка скотч, м12000250481480,157,204Етикетки, шт.3000002501200112000,0336,00Разом138,00Всього11555,40

Таблиця 2.26. — Розрахунок транспортного запасу сировини та допоміжних матеріалів на виробництво механізмів для скріплення аркушів

№ з/пНайменування сировиниРічна потреба, кгКількість робочих днів на рікДенна потреба, кгПеріод зриву поставки, днівТранспортний запасКількість, кгЦіна, грн.Вартість, грн.Сировина1Жесть3025182501210,0112108,209922,00Разом9922,00Тара та пакувальні матеріали1Гофрошухляди, штук18315250741742,60192,402Стрічка скотч, м71830250287,31287,30,1543,103Шпагат, кг19252507,717,7018,75144,384Папір обгортувальний12752505,115,101,206,125Клей ПВА, кг822500,3310,336,406,12Разом388,11Всього10310,11

2.8 Розрахунок поточного запасу сировини та допоміжних матеріалів

Таблиця 2.27. — Розрахунок поточного запасу сировини та допоміжних матеріалів для виробництва кроненкорок

№ з/пНайменування сировиниРічна потреба, кгКількість робочих днів на рікДенна потреба,кг½ середнього періоду між поставками, днівПоточний запасКількість, кгЦіна, грн.Вартість, грн.Сировина1Жесть173600025069441497216,0014,161376578,562ГранулятСвелит176000250704149856,0017,00167552,00Разом1544130,56Тара та пакувальні матеріали1Гофрошухляди,штук80000250,00320,00154800,008,9042720,002Пакет п/етиленовий,штук80000250,00320,00154800,000,502400,003Етикетки, штук80000250,00320,00154800,000,0296,004Стрічка Скоч, м104480250,00417,90156268,500,15940,285Клей ПВА, кг250250,001,001212,006,4076,806Плівка стрейч,кг1550250,006,201274,4019,001413,60Разом46156,28Всього1590286,84

Таблиця 2.28. Розрахунок поточного запасу сировини та допоміжних матеріалів для виробництва кришок металевих 1-82

№ з/пНайменування сировиниРічна потреба, кгКількість робочих днів на рікДенна потреба,кг½ середнього періоду між поставками, днівПоточний запасКількість, кгЦіна, грн.Вартість, грн.Сировина1Жесть222000250888302664010,40277056,002Кільце викельне4050025016230486014,1068526,00Разом345582,00Тара та пакувальні матеріали1Мішки п/етиленові штук300002501202024000,40960,002Плівка стрейч, м19500025078020156000,06936,003Стрічка скоч, м1200025048157200,15108,004Етикетки, шт.300000250120030360000,0301080,00Разом3084,00Всього348666,00

Таблиця 2.29. — Розрахунок поточного запасу сировини та допоміжних матеріалів для виробництва механізмів для скріплення аркушів

№ з/пНайменування сировиниРічна потреба, кгКількість робочих днів на рікДенна потреба,кК½ середнього періоду між поставками, днівПоточний запасКількість, кгЦіна, грн.Вартість, грн.Сировина1Жесть3025182501210,01518150,008,20148830,00Разом148830,00Тара та пакувальні матеріали1Гофрошухляди, штук1831525074,00251850,002,604810,002Стрічка скотч, м71830250287,30308619,000,151292,853Шпагат, кг19252507,7020154,0018,752887,504Папір обгортувальний , кг12752505,1020102,001,20122,405Клей ПВА, кг822500,33309,906,4063,36Разом9176,11Всього158006,11

.9 Розрахунок страхового запасу сировини та допоміжних матеріалів (25% від поточного)

Таблиця 2.30. — Розрахунок страхового запасу сировини та допоміжних матеріалів для виробництва кроненкорок

№ з/пНайменування сировиниПоточний запас, кгСтраховий запас сировиниКількість, кгЦіна, грн.Вартість, грн.Сировина1Жесть97216,0024304,0014,16344144,642ГранулятСвелит9856,002464,0017,0041888,00Разом386032,64Тара та пакувальні матеріали1Гофрошухляди, Штук4800,001200,008,9010680,002Пакет п/етиленовий Штук4800,001200,000,50600,003Етикетки, штук4800,001200,000,0224,004Стрічка скоч, м6268,501567,100,15235,065Клей ПВА, кг12,003,006,4019,206Плівка стрейч, Кг74,4018,6019,00353,40Разом11911,66Всього397944,30

Таблиця 2.31. — Розрахунок страхового запасу сировини та допоміжних матеріалів для виробництва кришок металевих 1-82

№ з/пНайменування сировиниПоточний запас, кгСтраховий запас сировиниКількість, кгЦіна, грн.Вартість, грн.Сировина1Жесть26640666010,4069264,002Кільце викельне4860121514,1017131,50Разом86395,50Тара та пакувальні матеріали1Мішки п/етиленові штук24006000,40240,002Плівка стрейч, м1560039000,06234,003Стрічка скотч, м7201800,1527,004Етикетки, шт.3600090000,03270,00Разом771,00Всього87166,50

Таблиця 2.32. — Розрахунок страхового запасу сировини та допоміжних матеріалів для виробництва механизмів для скріплення аркушів

№ з/пНайменування сировиниПоточний запас, кгСтраховий запас сировиниКількість, кгЦіна, грн.Вартість, грн.Сировина1Жесть19150,004537,508,2037207,50Разом37207,50Тара та пакувальні матеріали1Гофрошухляди, штук1850,00462,502,601202,502Стрічка скотч, м8619,002154,800,15323,223Шпагат, кг154,0038,5018,75721,884Папір обгортувальний, кг102,0025,501,2030,605Клей ПВА, кг9,902,506,4016,00Разом2294,20Всього39501,70Оцінка потреби в оборотних фондах здійснюється за наступними показниками:

Норматив оборотних коштів у незавершеному виробництві можна визначити, користуючись формулою:

Нокнв = Vд * Тн*Кнв,(2.7)

де: Vд — середньодобовий випуск товарної продукції за ії виробничою собівартістю;

Тн — середня тривалість виробничого циклу в днях;

Кнв — коефіцієнт наростання витрат (собівартості незавершеного виробництва), який можна обчислити за такою формулою:

Кнв = Спц + 0,5 Срц/Св,(2.8)

де: Спц — первісні витрати на початку виробничого циклу;

Срц — решта витрат на виготовлення виробу;

Св — виробнича собівартість виробу.

Розрахуємо норматив оборотних коштів у незавершеному виробництві для:

) кроненкорок: Кнв = 35,01+ 0,5*2,13/37,14= 35,04

Нокнв = 118848 * 3*35,04 = 12493301,76 грн.

) кришок металевих 1-82: Кнв = 157,56+0,5*53,7/211,26 = 157,69

Нокнв = 12675,60*60*3*157,69 = 5996446,09 грн.

) механізмів для скріплення аркушів: Кнв = 45,68+0,5*32,07/77,75 = 45,89

Норматив оборотних коштів у залишках готової продукції визначається як добуток вартості одноденного випуску готових виробів на норму їхнього запасу на складі в днях.

)Кроненкорок: 118848 * 2 = 237696 грн.

)кришок металевих 1-82: 12675,60*2 = 25351,20 грн.

)механізмів для скріплення аркушів: 17105*2 = 34210 грн.

Сукупний норматив оборотних коштів для

)кроненкорок: (28374082+397944,30+12493301,76+237696) = 41503024,06 грн.

)кришок металевих 1-82: (2914350,0+87166,50+5996446,09+25351,20) = 9023313,79 грн.

)механізмів для скріплення аркушів:

(2577189,65+39501,70+2354845,35+34210,0) = 5005746,70 грн.

Таблиця2.33- Розрахунок потреби в пальних матеріалах

Транспортні засобиПризначення транспортного засобуСередньодобовий пробіг, кмКількість робочих днів на місяцьЗагальний пробіг за місяць, кмНорма витрати палива, л/100 кмВитрати палива за місяць, лВид палива (марка бензину)Ціна, грн./лВитрати на паливо, грн./міс.Витрати на паливо, грн./рікСканияВантажоперевезення28521598533,001975Дизпаливо8,0015800189600ИвекоВантажоперевезення26521556516,50918Дизпаливо8,00734488128BMWЛегковий автомобіль18021378011,70442АИ-969,60424350916АвтонавантажувачРозвантаження-завантаження152131530,0094,5Дизпаливо8,007569072АвтонавантажувачРозвантаження-завантаження202142030,00126Дизпаливо8,00100812096Разом160653555,529151349812Таблиця 2.34. — Розрахунок витрат на електроенергію для виробництва

Вид обладнанняКількість обладнання, штСпоживання потужності кВт/год.Кількість роботи на рік, годинТариф за 1 кВт/год, грн.Сума витрат на рік, грн.Обладнання для Виробництва кроненкорок1811,019960,84331974,72Обладнання для виробництва кришок 1-82151,819960,8445269,28Обладнання для виробництва механізмів для скріплення аркушів52,619960,8421796,32Компютери170,419960,8411401,15Разом410441,47

Таблиця 2.35.- Розрахунок витрат електроенергії на освітлення

Потужність лампочки, кВт/год.Кількість лампочок, шт.Час роботи на добу, час.Кількість днів на рік, днівТариф за 1 кВт/год., грн.Сума витрат на рік, грн.0,0418082500,8412096,000,0415082500,8410080,000,0422082500,8414784,000,0415082500,8410080,00Разом70047040,00

Таблиця 2.36. — Розрахунок інших витрат

НайменуванняКількість, шт.Ціна, грн.Сума витрат, грн.Рукавички3201,10352,00Вєтошь, кг.4007,853140,00Канцтовари579,20524,40Спецодяг131200,0026200,00Послуги звязку1545,00675,00Разом30891,40

Таблиця 2.37 Калькуляція собівартості продукції

ВитратиКроненкоркиКришки металеві 1-82Механізми для скріплення аркушівВсього на рік, грн.Всього, грн.На один. продукції, грн.Всього, грн.На один. продукції, грн.Всього, грн.На один. продукції, грн.1. Сировина й матеріали28344632,5035,432888850,00192,592577527,5046,8633811010,002. Паливо293256,320,3729888,321,9926667,360,49349812,003. Ел/энергія для виробництва341529,560,4346244,923,0922666,990,41410441,474. Ел/энергія на освітлення20546,320,0310941,250,7315552,430,2847040,005. ФОП с нарахуваннями1346569,651,68216002,7514,401670958,5930,393233530,996. Оренда приміщень15965,400,027221,600,4815363,600,2838550,607. Амортизац. осн. фондів371637,420,4649710,103,3154373,480,99475721,08. Інші витрати25883,450,032656,860,182351,090,0430891,409. реклама31838,020,043270,150,222891,830,0538000,0Разом30791858,6438,493254785,95216,994388352,8779,7938434997,46

Змінні витрати на паливо для легкового автомобіля та електроенергію на освітлення приміщень управління розподілимо по витратам сировини та матеріалів (50916 грн. + 10080 грн.)/33811010,00 х 28344632,50 = 51134,50 грн. на кроненкорки;

(50916 грн. + 10080 грн.)/33811010,00 х 2888850,00 = 5211,57 грн. на кришки металеві 1-82;

(50916 грн. +10080 грн.)/33811010,00 х 2577527,50 = 4649,93 грн. на механізми для скріплення аркушів.

Постійні загальновиробничі витрати також розподілимо по витратам сировини та матеріалів:

Амортизація складського приміщення, гаража, управління, транспортних засобів та інших складає (2111,50+1050+3348+52351,40+50331,50)= 109182,40/33811010,00 = 0,00321115

,50 х 0,00323 = 91527,82 грн. на кроненкорки;

,00 х 0,00323 = 9330,10 грн. на кришки;

,50 х 0,00323 = 8324,48 грн. на механізми для скріплення аркушів.

Заробітна плата допоміжних робітників,апарату управління, ІТП, службовців складає (427086 + 579150+226116+71280) = 1303632/33811010,00 = 0,038556

,50 х 0,038556 = 1092865,65 грн. на кроненкорки;

,00 х 0,038556 = 111384,50 грн. на кришки;

,50 х 0,038556 = 99381,85 грн. на механізми для скріплення аркушів.

Електроенергія по роботі компютерів складає 11401,15 грн./33811010,0 = 0,000337

,50 х 0,000337 = 9554,84 грн. на кроненкорки;

,00 х 0,000337 = 975,64 грн. на кришки;

,50 х 0,000337 = 870,67 грн. на механізми для скріплення аркушів.

Інші -1199,40 грн./33811010,00 = 0,0000355

,50 х 0,0000355,00 = 1006,23 грн. на кроненкорки;

,00 х 0,0000355 = 101,67 грн. на кришки;

,50 х 0,0000355 = 91,50 грн. на механізми для скріплення аркушів.

Змінні витрати змінюються пропорційно рівню (об‘єму) виробничої діяльності. Більше виготовлено і продано — більше витрачено. В основному це прямі витрати ресурсів на виробництво і реалізацію продукції: відрядна заробітна плата, витрата сировини, матеріалів і комплектуючих, технологічна енергія.

Постійними називаються витрати, абсолютна величина яких не залежить від зміни обсягу випуску і реалізації продукції. Це можуть бути орендні платежі, витрати на ремонт і обслуговування устаткування, рекламу, почасова заробітна плата.

Таблиця 2.38. — Розподіл витрат на постійні та змінні

Види витратПостійні витрати, грн.Змінні витрати, грн.Сировина й матеріали33811010,00Паливо349812,0Електроенергія для виробництва410441,47Електроенергія на освітлення47040,0ФОП з нарахуваннями1303632,01929898,99Оренда приміщень38550,60Амортизація основних фондів475721,0реклама38000,0Інші витрати1199,4029692,0Всього1857103,036577894,46

Таблиця 3.2. — Визначення націнки і ціни на одиницю продукції, грн.

КроненкоркиКришки металеві 1-82Механізми для скріплення аркушівСобівартість38,49216,9979,99Націнка 60%23,09130,1947,99Ціна61,58347,18127,98

РОЗДІЛ 3. ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА

3.1 Розрахунок показників ефективності використання фондів підприємства

Таблиця 3.1 — Розрахунок чистого прибутку підприємства

№ з/пОсновні показникиСума всього, грн.В тому числі по видах продукції:КроненкоркиКришки металеві 1-82Механізми для скріплення аркушів1Доходи (виручка) від реалізації продукції61510600,0049264000,005207700,007038900,002Податок на додану вартість (20%)12302120,009852800,001041540,001407780,003Виручка від реалізації (без ПДВ)49208480,0039411200,004166160,005631120,004Повна собівартість реалізованої продукції — всього38434997,4630791858,643254785,954388352,87в тому числі:постійні витрати1857103,001513312,72171688,02172102,26змінні витрати36577894,4629278545,923083097,934216250,615Прибуток від операційної діяльності підприємства до оподаткування10773482,548619341,36911374,051242767,136Податок на прибуток (23%)2477900,981982448,51209616,03285836,447Чистий прибуток8295581,566636892,85701758,02956930,69

) Ефективність використання основного капіталу здійснюється за наступними критеріями:

Фондовіддача(Фв) = РП/Вок,(3.1)

де: РП — вартість річного обсягу реалізованої продукції, грн.;

Вок — середньорічна вартість основного капіталу ( основних фондів), грн. Вок = (2388178,0 + (2388178,0 — 475721,0))/2 = 2150317,50 грн.

Фв = 61510600,0 / 2150317,50 = 28,61 грн.

Тобто,на 1 грн. основних фондів випускається 28,61 грн. продукції.

Зниження фондомісткості продукції досягається вдосконаленням структури виробничих основних фондів, заходами щодо поліпшення використання виробничих потужностей, машин і устаткування, збільшенням обєму і поліпшенням структури продукції, що випускається.[4]

Фондоємність — величина обернена фондовіддачі

Фє = 2150317,50/61510600,0 = 0,03 грн.

Тобто, на 1 грн. продукції витрачається 0,03 грн. основних виробничих фондів.

Фондоозброєність — показник, що характеризує оснащеність працівників підприємств сфери матеріального виробництва основними виробничими засобами.

Фондоозброєність праці ( Фоз) = ОФ/Чпвп, грн/чол.,(3.2)

де: ОФ — середньорічна вартість основних фондів, грн.;

Чпвп — чисельність промислово-виробничого персоналу, чол.

Фоз = 2150317,50/155 = 13873,02 грн./ чол.

Тобто на одного промислово — виробничого робітника припадає 13873,02 грн. основних фондів.

) Оборотні виробничі фонди є мінімально необхідні для виконання виробничої програми запаси сировини, основних матеріалів, купувальних напівфабрикатів і комплектуючих виробів, допоміжних матеріалів, палива, запасних часток для ремонту, малоцінних і швидкозношуваних предметів, а також незавершеного виробництва.

Підвищення ефективності використання оборотних коштів дозволяє вивільнити значні грошові ресурси і направити їх на здійснення заходів щодо нарощування виробничих потужностей, вирішення соціальних завдань колективу підприємства, результативну роботу на фінансовому ринку. Крим того, краще використання оборотних коштів приводить до вивільнення матеріальних ресурсів, в яких вони були раніше розміщені. В цьому випадку мова йде про значенні підвищення ефективності використання оборотних коштів.[3]

Ефективність використання оборотного капіталу підприємства здійснюється за наступними критеріями:

Коефіцієнт оборотності (Коб):

Коб = Вр / об.Ф(3.3)

де, Вр — доход від реалізації продукції;

об.Ф — оборотні фонди.

Об.Ф = ( 33811010,00+349812,00+410441,47+47040,00+30891,00) = 34649194,47 грн.

Коб= 61510600,00 / 34649194,47 = 2

об.Ф=Сировина й матеріали + Паливо + Ел/энергія для виробництва + Ел/энергія на освітлення+Іншівитрати.(3.4)

Термін одного обороту (Тоб):

Тоб = 360 / Коб, днів(3.5)

Тоб =360 / 2= 180 день.

Це означає, що оборотні кошти зробили повний кругообіг за 180 днів.

Коефіцієнт завантаження (Кз)

Кз=Оборотні кошти/Дохід від реалізації продукції

Кз = 34649194,47 / 61510600,00 = 0,56

3.2 Рентабельність виробництва (Рв) визначається за формулою

Рв = П/С,(3.5)

де: П — чистий прибуток підприємства, грн.,

С — собівартість річного випуску продукції, грн.

Рв = 8295581,56/38434997,46 = 21,6%.

Рентабельність основного капіталу = Прибуток/ Середньорічну вартість основного капіталу(3.6)

Рок = 8295581,56/ 2150317,50 = 385,8%.

Рентабельність оборотного капіталу = прибуток/Суму оборотних коштів

Р обк = 8295581,56/34649194,47 = 23,9%

Чим вище значення цього коефіцієнта, тим більше ефективно використовуються оборотні кошти.

Точкою беззбитковості називається такий об‘єм продукції, при реалізації якого виручка від реалізації повністю покриває сукупні витрати компанії. У цій крапці виручка отримати прибуток організації не дозволяє, але і збитки як такі теж відсутні. Існує і інше позначення цієї крапки — критичний об‘єм, тобто, такий об’єм, нижче за яке виробництво стає повністю нерентабельним.

Точка беззбитковості вимагає розділення сукупних витрат на постійні і змінні витрати. Якщо дотримуватися теорії, то змінні витрати зростають прямо пропорційно збільшенню виробництва, інакше кажучи, залежать від об‘єму реалізації товарів. Постійні ж витрати ніяк не залежать від кількості проведеної продукції і спільного об‘єму операцій.

Точка беззбитковості якраз і визначає, яким має бути об‘єм продажів для беззбиткової роботи підприємства, для покриття всіх витрат без отримання прибутку.

Тому точка беззбитковості і має дуже велике значення в питаннях життєстійкості компанії і її платоспроможності. По суті, ступінь перевищення об‘ємів продажів над точкою беззбиткової дозволяє з великим відсотком точності визначити запас фінансової стійкості підприємства.[7]

Точка беззбитковості ( Тб) знаходиться за формулою:

Тб = Пост.в. / (Ц — Зм.в.),(3.6)

де: Ц — ціна за одиницю товару, грн.,

Зм. в. — змінні витрати на одиницю продукції, грн.

Пост.в. — постійні витрати на одиницю продукції, грн.

Розрахуємо точку беззбитковості продукції по кроненкоркам

,72 грн./(61,58 грн. — 29278545,92грн./800000,00) = 60581,00 тис. штук.

рисунок 3.1 — Точка беззбитковості продукції по кроненкоркам

Розрахуємо критичний обсяг виробництва у грошовому вираженні(Вкр):

Вкр = Сзм + Спв(3.7)

де, Сзм — змінні витрати на одиницю продукції;

Спв — постійні витрати за рік.

Вкр = (2217154,49 + 1513312,72) = 3730467,21 грн.

Тобто, гранична кількість виготовлення кроненкорок, після якої підприємство зазнає збитків, — це 60581,0 тис. шт., тобто 3730467,21 грн.

Розрахуємо коефіцієнт маржинального прибутку (kм):

м= (Вр — Зм.в.) / Вр(3.8)

де: Вр — Доход від реалізації продукції;

Зм.в. — змінні витратим= (49264000,0 — 29278545,92) / 49264000,0 = 0,41

запас фінансової міцності у натуральному вираженні розраховується за формулою:

Змн = (Рн — Тб)/Рн х 100%(3.9)

де: Рн — об‘єм реалізації в натуральному вираженні;

Тб — точка беззбитковості в натуральному вираженні

Змн = (800000,0 — 60581,0) / 800000,0 = 0, 92;

Розрахуємо точку беззбитковості продукції по кришкам металевим 1-82:

,02 грн. / (347,18 грн. — 3083097,93грн. / 15000,0) = 1212,1 тис. штук.

рисунок 3.2. — точка беззбитковості продукції по кришкам металевим 1-82

Розрахуємо критичний обсяг виробництва у грошовому вираженні(Вкр):

Вкр = Сзм + Спв(3.10)

де, Сзм — змінні витрати на одиницю продукції;

Спв — постійні витрати за рік.

Вкр = (249134,87 + 171688,02) = 420822,89 грн.

таким чином, гранична кількість виготовлення кришокметалевих 1-82, після якої підприємство зазнає збитків, — це 1212,1тис.шт., тобто 420822,89 грн.

Розрахуємо коефіцієнт маржинального прибутку (kм):

м= (Вр — Зм.в.) / Вр(3.11)

де: Вр — Доход від реалізації продукції;

Зм.в. — змінні витратим= (5207700,0 — 3083097,93) / 5207700,0 = 0,41

запас фінансової міцності у натуральному вираженні розраховуєтьсяза формулою

Змн = (Рн — Тб)/Рн х 100%(3.12)

де: Рн — об‘єм реалізації в натуральному вираженні;

Тб — точка беззбитковості натуральному вираженні

Змн = (15000,0 — 1212,1) / 15000,0 = 0, 92;

Розрахуємо точку беззбитковості продукції по механізмам для скріплення аркушів:

,26 грн./(127,98 грн. -4216250,61грн./55000,0) = 3353,5 тис. штук.

рисунок 3.3. — точка беззбитковості продукції по механізмам для скріплення аркушів

Розрахуємо критичний обсяг виробництва у грошовому вираженні(Вкр):

Вкр = Сзм + Спв(3.13)

де, Сзм — змінні витрати на одиницю продукції;

Спв — постійні витрати за рік.

Вкр = (257076,30 + 172102,26) = 429178,56 грн.

таким чином, гранична кількість виготовлення механізмів для скріплення аркушів, після якої підприємство зазнає збитків, — це 3353,5тис.шт., тобто 429178,56 грн.

Розрахуємо коефіцієнт маржинального прибутку (kм)м= (Вр — Зм.в.) / Вр(3.14)

де: Вр — Доход від реалізації продукції;

Зм.в. — змінні витратим= (7038900,0 — 257076,30) / 7038900,0 = 0,96

запас фінансової міцності у натуральному вираженні розраховується за формулою

Змн = (Рн — Тб)/Рн х 100%(3.15)

де: Рн — об‘єм реалізації в натуральному вираженні;

Тб — точка беззбитковості в натуральному вираженні

Змн = (55000,0 — 3353,5) / 55000,0 = 0, 94;

3.3 Розрахунок резервів підвищення ефективності виробничо-господарської діяльності підприємства

Підвищення ефективності виробництва може досягатися як за рахунок економії поточних витрат, так і шляхом кращого використання діючого капіталу. Найважливішим чинником підвищення ефективності був і залишається науково-технічний прогрес. Автоматизація виробництва, широке впровадження прогресивних технологій, створення і використання нових матеріалів сприяє зниженню трудових і матеріальних витрат, а також збільшенню виробництва продукції. суть проблеми підвищення економічної ефективності виробництва полягає в збільшенні економічних результатів на кожну одиницю витрат в процесі використання наявних ресурсів.

Підвищення ефективності виробництва в значній мірі залежить від кращого використання основних фондів. Необхідно інтенсивніше використовувати створений виробничий потенціал, добиватися ритмічності виробництва, максимального завантаження устаткування, підвищувати складність його роботи. Оскільки на ринку виробництва кроненкорок, кришок металевих 1-82, механізмів для скріплення аркушів існує велика конкуренція, і підвищуючи ціни можна втратити ринок збуту. Збільшити ефективність виробництва треба за рахунок зниження собівартості продукції, шляхом удосконалення технологічних процесів, зниження норм витрати сировини і матеріалів, розширенням ринку постачальників сировини і матеріалів з нижчими закупівельними цінами.

Таблиця 3.2. — Доходи та витрати

№ з/пОсновні показникиФактична величина всього, грн.Прогноз резервів підвищення ефективності за рахунок зниження собівартості на 3%, грн.1Доходи (виручка) від реалізації продукції61510600,0061510600,002Податок на додану вартість (20%)12302120,0012302120,003Виручка від реалізації (без ПДВ)49208480,0049208480,004Повна собівартість реалізованої продукції — всього38434997,4637281947,545Прибуток від операційної діяльності до оподаткування10773482,5411926532,466Податок на прибуток (23%)2477900,982743102,477Чистий прибуток8295581,569183429,99

таким чином, якщо всі ці заходи будуть здійснені, то наш прибуток зросте на 9183429,99 — 8295581,56 = 887848,43 грн., тобто на 10,7%.

ВИСНОВКИ

Підприємство здійснює фінансово-господарську діяльність, що відповідає цілям, передбаченим статутом «Керченське УВП УТОС «КРИМ-ПАК». Основні цілі діяльності підприємства — раціональне і якісне працевлаштування інвалідів по зору.

Підприємство забезпечує серійний випуск конкурентоздатної продукції з високими споживчими властивостями, високою якістю, має стабільні ринки збуту. Підприємство має постійний приріст обсягів виробництва товарної продукції. Для виробництва кроненкорок було придбано високоякісне устаткування всесвітньо відомої італійської фірми «SACMI». В результаті проведеної роботи підприємство придбало широку популярність як виробник якісної продукції для пивзаводів України і Росії. Кришки металеві 1-82 виробляються для реалізації населенню і для консервних заводів. Механізми для скріплення аркушів виробляються в основному для російського ринку. Експорт складає 24 % у спільному об‘ємі реалізації продукції.

Продукція є матеріаломісткою і трудомісткою. Витрати на сировину і матеріали в собівартості виробництва займають 92,0%, у тому числі кроненкорок- 92,0 %, кришок металевих 1-82 — 88,7%, механізмів для скріплення аркушів — 58,7%.

Витрати на оплату праці в собівартості виробництва складають 8,4%, у тому числі кроненкорок -4,4%, кришок металевих 1-82 — 6,6%, механізмів для скріплення аркушів — 38,0%. Самою трудомісткою продукцією є механізми для скріплення аркушів, на виробництві якої зайняті інваліди по зору.

Чисельність працівників складає 155 чоловік, з них основні робітники 117 чоловік, що складає 75,5%. Заробітна плата рабочих- відрядників нараховується згідно тарифних ставок і норм вироблення на кожну операцію, встановлених шляхом хронометражу. Заробітна плата повременщиков нараховується згідно встановлених окладів і фактично відпрацьованого часу. На підприємстві виплачується премія у розмірі 20%, згідно прийнятого колективного договору.

Знос устаткування складає 19,9%, тобто, на підприємстві використовується досить нове устаткування. Ефективність використання основних фондів видно за показниками фондовіддачі і фондомісткості. Фондовіддача складає 28,61 грн., тобто на кожну вкладену до основних фондів гривну, виготовлено товарної продукції на 28,61 грн. Фондомісткість складає 0,03 грн. Виробничі потужності по кроненкоркам завантажені недостатньо. Продуктивність устаткування в рік складає 2500,0 млн. штук, а виробництво -800,0 млн. штук, тобто на 32%. По кришках металевим 1-82 виробничих потужності завантажені на 50%, по механізмах для скріплення аркушів — на 91,7%. Тобто по кроненкоркам і кришках треба збільшувати обсяги виробництва шляхом розширення ринків збуту, збільшення змінності роботи, а по механізмам для скріплення аркушів треба модернізувати устаткування, збільшувати потужності.

Чистий прибуток склав 8295,6 тис. грн., у тому числі по кроненкорках — 6636,9 тис. грн., тобто 80 % прибутка підприємства приносять кроненкорки. Рентабельність від виробництва складає 21,6%.

список ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1.Бойко В.В. Економіка підприємств України. — Дніпропетровськ, НГАУ, 2002. — 535 с.

2.Гетьман О.О., Шаповал В.М. Економіка підприємства: навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів — Київ, Центр навчальної літератури, 2006. — 488 с.

.Гогіташвілі Г.Г. Основи охорони праці : навч. посібник / Г. Г. Гогіташвілі, В. М. Лапін. — 4-те вид., виправл. і доповн. — К. : Знання, 2008. — 302 с.

.Крамаренко Г.О., Чорна О.Є. Фінансовий Менеджмент — Киів: Центр навчальної літератури, 2006р. -520 с.

.Фатхутдинов Р.А. Стратегический Менеджмент: / Р.А. Фатхутдинов — М.: Дело, 2001. — 448 с.

.Фінансовий Менеджмент: Підручник/Кер. кол. авт. і наук. редпроф. А.М. Поддєрьогін.- К.: КНЕУ, 2005.- 536 с.

.Фінанси підприємств: Підручник / Кол. авт. під кер. проф. А. М. Поддєрьогіна. — К.: КНЕУ, 2004.- 546 с.

8.Примак Т. О. Економіка підприємства: Навчальний посібник. — К.: Вікар, 2001. — 178 с.

9.Савчук В.П. Управление финансами предприятия : Учебное пособие.- М.: БИНОМ, 2003.- 480с

Учебная работа. Методы определения плотности растворов веществ и твердых тел