Учебная работа. Генератори

1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд (Пока оценок нет)
Загрузка...

Генератори

Вступ

У всі часи і у всіх народів транспорт відігравав важливу роль. На сучасному етапі значення його незмірно зросла. Сьогодні існування будь-якої держави немислимо без потужного транспорту. У ХХ ст. і особливо в другій його половині відбулися гігантські перетворення у всіх частинах світу і областях людської діяльності. Зростання населення, збільшення споживання матеріальних ресурсів, урбанізація, науково-технічна революція, а також природно-географічні, економічні, політичні, соціальні та інші фундаментальні чинники призвели до того, що транспорт світу отримав небачене розвиток як в масштабному (кількісному), так і в якісному відносинах.

Поряд зі зростанням протяжності мережі шляхів сполучення традиційні види транспорту піддалися докорінної реконструкції: значно збільшився парк рухомого складу, у багато разів піднялася його провізна спроможність, підвищилася швидкість руху. У той же час на перший план вийшли транспортні проблеми. Ці проблеми переважно відносяться до міст і обумовлені надмірним розвиток автомобілебудування. Гіпертрофований автомобільний парк великих міст Європи, Азії та Америки викликає постійні пробки на вулицях і позбавляє себе переваг швидкого і маневреного транспорту. Він же серйозно погіршує екологічну обстановку.

Транспорт як особливо динамічна система завжди був одним з перших споживачів досягнень і відкриттів найрізноманітніших наук, включаючи фундаментальні. Більше того, у багатьох випадках він виступав прямим замовником перед великою наукою і стимулював її власний розвиток.

Важко назвати галузь досліджень, що не мала відношення до транспорту. Особливе значення для його прогресу мали фундаментальні дослідження в області таких наук, як математика, фізика, механіка, термодинаміка, гідродинаміка, оптика, хімія, геологія, астрономія, гідрологія, біологія та інші. У меншою мірою транспорт потребував і потребує результатах прикладних досліджень, що проводяться в галузі металургії, машинобудування, електромеханіки, будівельної механіки, телемеханіки, автоматики, а останнім часом електроніки і космонавтики. У свою чергу деякі відкриття і досягнення, отримані в рамках власне транспортних наук, збагачують інші науки і широко використовуються в багатьох нетранспортних сферах народного господарства. Подальший прогрес транспорту вимагає використання останніх, постійно оновлюваних результатів науки і передової техніки і технології.

Необхідність освоєння зростаючих вантажних і пасажирських потоків, ускладнення умов для спорудження транспортних ліній в необжитих, важких по топографії районах і великих містах. Прагнення підвищити швидкість повідомлень і частоту відправлення транспортних одиниць, необхідність поліпшення комфорту та зниження собівартості перевезень — все це вимагає вдосконалення не тільки існуючих транспортних засобів, але і пошуку нових, які могли б більш повно задовольнити поставленим вимогам, ніж традиційні види транспорту. До справжнього моменту розроблено та реалізовано у вигляді постійних або дослідно-експлуатаційних установок кілька нових видів транспортних засобів і значно більше існує у вигляді проектів, патентів або просто ідей.

Слід мати на увазі, що більшість так званих нових видів транспорту в принципі запропоновані багато років тому, але вони не отримали застосування і нині повторно пропонуються або відроджуються на сучасній технічній основі.

1. характеристика підприємства

генератор електричний статор обмотка

Товариство з обмеженою відповідальністю «Агрофірма ім. В.Д. Слободяна» с. Іванківці Городоцького району Хмельницької області створено 28 серпня 2001 року, шляхом обєднання капіталу «Засновників» : Науково — виробничої асоціації «Нива Оболоні» з часткою у вступному фонді 99,576% та громадян Ящишин А.І., Шовдра А.П., Сорокопуд І.А.

Рішенням зборів «Засновників» директором ТОВ «Агрофірма ім. В.Д. Слободяна» обрано Пелехацького Віктора Анатолійовича.

Товариство діє на умовах самоокупності та самофінансування і всі витрати покриває за рахунок власних доходів.

структура підприємства складається із власної техніки, обладнання, приміщень.

Починаючи з часу створення і по сьогоднішній день — товариство самостійно визначає напрями своєї діяльності, спеціалізацію, організовує вирощування та виробництво с/г продукції, а також її переробку та реалізацію.

«Агрофірма» господарство багатогалузеве, яке займається вирощуванням зернових. технічних і кормових культур, а також вирощуванням ВРХ та свиней. В підприємстві є своя хлібопекарня, де випікаються хлібобулочні вироби. Також надаються послуги населенню пилорами, млина та сільськогосподарської техніки.

Також є своя бригада де проводять ремонт та зберігають сільськогосподарську техніку. Підприємство має приміщеня для виконаня ТО і ремонту автомобілів.

В 2015 році господарство обробляє 2105 га ріллі, яка орендується у власників земельних паїв.

Найбільшу питому вагу в посівах 60% займає ячмінь, 80% якого реалізується на ЗАТ «Оболонь», 15% посівних площ відведено на посів озимої пшениці, яка частково реалізується комерційним структурам, а також використовується для власних потреб — переробку на муку для потреб хлібопекарні. Майже 10% посівної площі відведено під посів ріпаку. Враховуючи і те, що господарство на сьогоднішній день займається виробництвом та реалізацією тваринницької продукції — 14% посівних площ відведено під кормові культури, з метою створення надійної кормової бази для тваринництва.

2. генератор

Генераторами електричної енергії називають електричні машини, що перетворять механічну енергію в електричну.

Розрізняють генератори постійний і перемінний струм. Перші призначені для харчування споживачів електричної енергії постійним струмом, а другі — перемінним.

Генератори постійного струму широко застосовуються в сучасній електротехніці. Наприклад, у техніку сильних струмів генератори постійного струму використовуються в трамвайній справі, на електричних залізницях і в інших спеціальних електротехнічних установках, де перемінний струм використовувати не можна.

У техніку звязку генератори постійного струму грають винятково велику роль. Наприклад, зарядні генератори постійного струму заряджають акумуляторні батареї, що обслуговують апаратуру провідної і безпровідної техніки звязку; радіогенератори постійного струму безпосередньо харчують ланцюга розжарення й анодні ланцюги могутніх радіостанцій; умформери перетворять постійний струм низької напруги в постійний струм високої напруги для харчування спеціальних радіостанцій, наприклад автомобільного типу й ін. снують газові, гібридні, дизельні та бензинові генератори.

Наша промисловість цілком освоїла серійне виробництво генераторів постійного струму, починаючи з машин дуже великої потужності, застосовуваних у техніку сильних струмів, і кінчаючи малопотужними генераторами, застосовуваними в спеціальних установках техніки звязку.

2.1 Будова генератора

2.2 Призначення генератора

генератор призначений для живлення споживачів електричного струму і підзаряду акумуляторної батареї під час роботи двигуна на середніх і великих обертах колінчастого вала.

На автомобілі ЗІЛ-131встановлений генератор змінного струму Г287-Б. Генератор встановлений в передній частині двигуна та кріпиться за допомогою кронштейна і розпірної планки. Ротор генератора приводиться в обертання трапецієподібним ременем — безпосередньо від шківа колінчастого вала.

2.3 Принцип роботи

робота генераторів постійного струму заснована на принципі електромагнітної індукції.

Допустимо, що контур обертається з рівномірною кутовою швидкістю в двополюсному магнітному полі і в результаті цього в ньому індуктується синусоїдальна електрорушійна сила.

Кінці активних сторін контуру приєднані відповідно до кілець, що разом з контуром обертаються навколо їхньої загальної осі. За допомогою щіток, накладених на кільця, контур зєднаний зі споживачем електричної енергії, що має опір R.

Синусоїдальна електрорушійна сила, індуктивна в контурі, створює в споживачі перемінний синусоїдальний струм. Цей струм, проходячи через споживач, виділяє в його опорі R тепло за рахунок електричної енергії, переданої контуром цьому споживачу. У самому ж контурі електрична енергія створюється в результаті перетворення механічної енергії «первинного двигуна», що обертає цей контур у магнітному полі.

Розглянуте нами електричний пристрій, що складається з контуру, що обертається в зовнішнім магнітному полі, є принципово найпростішим генератором перемінного синусоїдального струму.

Щоб такий генератор міг давати в зовнішній ланцюг виправлену напруга, необхідно замінити в ньому систему контактних кілець особливим пристосуванням, що випрямляє — колектором.

2.4 Несправності генератора

Перш ніж розглядати несправності генератора ВАЗ та багатьох інших авто, варто зауважити: більшість сучасних конструкцій автомобілів оснащуються пристроями, що працюють в режимі синхронної генерації трифазного змінного струму. Постійний струм із змінного струму отримують за допомогою впровадження в схему трифазного випрямляча, виконаного за схемою Ларіонова. Стабілізація вихідної напруги забезпечується за рахунок включення в схему генераторного пристрої спеціального елемента — регулятора напруги. При цьому регулятор напруги може виступати в якості невід’ємної деталі генератора, або бути присутнім у вигляді пристрою, функціонуючого як окремий елемент.

Основні несправності генератора можуть проявлятися в такий спосіб:

наявність яскраво вираженого шуму при роботі;

недостатній заряд акумуляторної батареї;

повна відсутність заряду акумулятора;

відсутність індикації контролю заряду акумуляторних батарей;

наявність постійної індикації заряду батарей в будь-якому режимі роботи;

завищений рівень напруги бортової мережі;

Шумові ознаки несправності генератора

Підвищений шум генераторного пристрою, як правило, пов’язаний з дефектами підшипникових вузлів. Найімовірніше і в більшості випадків, шум підшипників виникає з причини недостатньої кількості мастила. Такий дефект усувається просто — шляхом додавання мастильного матеріалу в підшипникові вузли. Однак шуміти підшипники можуть і з причини механічних дефектів — руйнування сепаратора, знос доріжок кочення, проворачивание зовнішнього кільця в кришці корпусу і т.д. В таких випадках заміна підшипників стає необхідною, тому що в противному випадку неминучим стає поява іншого дефекту — торкання ротора і статора, що може викликати обрив обмоток.

часто поява «виючого» звуку є причиною межвиткового замикання статорних обмоток. Надмірний шум генератора може з’являтися через наявність міжвиткових замикань обмоток тягового реле, а також у випадках короткого замикання обмоток на корпусні шину. Несправності контактора запалювання, погані контакти в штекері тягового реле і на акумуляторних клемах також можуть супроводжуватися появою шумових ефектів при роботі.

2.5 Усунення несправностей генератора

До зняття і розбирання силового агрегату, якщо присутній шум генератора при роботі — спробуйте відключити провід. Якщо шум зник, то це свідчить про короткому замиканні або межвитковом замикання обмоток статора або ж замикання на «масу». Ремонт не доцільний, дешевше обійдеться заміна генератора на новий. Якщо ж шум залишається, то це свідчить про знос підшипників. Їх необхідно замінити.

Найбільш часто причиною несправності служать зношені щітки. Перевірте і замініть їх.

Поганий контакт щіток і контактних кілець. Перевірте може погано пружина притискає. Її при необхідності можна розтягнути або замінити. Огляньте контактні кільця на присутність слідів підгоряння або бруду. Для зачистки використовуйте саму дрібну наждачний папір, а для бруду — ганчірку. При сильному зносі контактного кільця ротор підлягає заміні.

Пошкодження обмотки ротора можна перевірити за допомогою мультиметра. Обмотки повинні прозвоніться між собою на коротке замикання або показувати опір маленької величини. Якщо обмотки цілі, тоді потрібно продзвонити на відсутність електричного звязку між ними і корпусом. Несправний ротор не ремонтується і підлягає заміні.

Пошкодження обмотки статора перевіряються аналогічно. Між висновками мультиметр повинен показати коротке замикання або опір дуже маленькою величини. А між обмоткою та корпусом генератора не повинно бути електричного контакту. Несправний статор підлягає заміні.

Перевірте всі діоди у випрямлячі. Вони повинні проводити електричний струм тільки в одному напрямі, у зворотному (плюсовій і мінусовій щуп міняємо місцями)- опір досить велике. У прикладі на малюнку необхідно кожен діод перевірити між точками під номером 1 і номером 2.

Рекомендую додатково ознайомитись з інструкцією по ремонту синхронних електродвигунів своїми руками, тому що у них пошук несправностей проводиться практично аналогічно, як і у генераторів.

3. Техніка безпеки на робочому місті

ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ.

.1. До роботи автослюсарем допускаються особи, що пройшли навчання, по спеціальній програмі і мають посвідчення про присвоєння їм кваліфікації.

.2. Автослюсар зобов’язаний виконувати тільки ту роботу, що дозволена адміністрацією. Без дозволу й інструктажу робити роботу, що не входить в обов’язку -забороняється.

. ВИМОГИ БЕЗПЕКИ ПЕРЕД ПОЧАТКОМ РОБОТИ.

.1. Упорядкувати робочий одяг, застібнути або обв’язати обшлаги рукавів, заправити одяг так, щоб не було кінців, що розвиваються, не можна працювати в легкому взутті: тапках, босоніжках. При ремонті автомобілів, що працюють на етильованому бензині, надіти відповідний спецодяг і спецвзуття.

.2. Уважно оглянути робоче місце, забрати всі предмети, що заважають роботі.

.3. Переконатися в тому, що робоче місце достатньо освітлене і світло, не буде сліпити очі. Напруга місцевого освітлення не повинна перевищувати 42 В, а в переносних електроламп — 12 Вольт.

.4. Перед початком роботи на вантажопідіймальному обладнанні (талі) перевірити їхню справність і переконатися у надійності гальма, строп і ланцюга, піднявши вантаж на невелику висоту. Зміцнювати талі тільки після дозволу механіка чи бригадира.

.5. Робочий інструмент і деталі розташувати в зручному і безпечному для користування порядку, переконатися в тому, що робочий інструмент, пристосування й засоби індивідуального захисту справні і відповідають вимогам охорони праці.

.6. При ремонті чи технічному обслуговуванні автомобіля вивісити на рульове колесо табличку : "Двигун не запускати. Працюють люди."

.7. Якщо поблизу робочого місця виконуються електрозварювальні роботи, установити щит для захисту очей та обличчя .

.8. Якщо ремонтні роботи виконуються поблизу електричних проводів і електроустановок, виключити подачу струму на час роботи.

.1. Працювати під автомобілем поза оглядовою канавою, естакади чи підйомника тільки при наявності лежаків.

.2. При ремонті поставити автомобіль на козли і переконатися, що він надійно встановлений.

.3. Усі роботи по ремонту або технічному обслуговуванню, автомобіля виконувати при непрацюючому двигуні, за винятком регулювання карбюратора, перевірки електрообладнання та гальмової системи.

.4. Працювати під автомобілем, піднятим тільки домкратом, але не встановленим на козли, забороняється.

.5. При встановленні автомобіля на пост технічного обслуговування або ремонт -загальмувати за допомогою стоянкової гальмівної системи і включити першу передачу, виключити запалення, під колеса підкласти не менше двох упорів (башмаків).

.6. Роботи, пов’язані із заміною й перестановкою шин, ресор, виконувати після установки автомобіля на козли. Установлювати автомобіль на колісних дисках, дерев’яних колодках, цеглинах і інших випадкових предметах забороняється.

.7. Розбирання й збирання коліс робити на стенді або рівній чистій площадці. Накачувати шини коліс у запобіжному пристрої, осаджувати стопорне кільце в цей час молотком чи кувалдою забороняється.

.8. Перед ремонтом днища кузова, автомобіль надійно зафіксувати на поворотному стенді, злити паливо з паливних баків і воду із системи охолодження, щільно закрити маслозаливну горловину двигуна і зняти акумуляторну батарею. 3.9. Підтягувати ремінь вентилятора, перевіряти кріплення водяного насоса і підтягувати сальники тільки при непрацюючому двигуні. 3.10. Робоче місце утримувати в чистоті і не захаращувати сторонніми предметами. Не допускати недбалого звертання з олією, нігролом, солідолом і бензином. Зливати масло й воду тільки в спеціальну тару.

.11. При регулюванні двигуна в приміщенні застосовувати справні безшлангові відсоси чи накидні шланги для відводу відпрацьованих газів в атмосферу.

.12. При розбиранні автомобіля знімати, транспортувати й установлювати, двигун, коробку передач, задній, і передній міст, кузов, і раму за допомогою підйомно -транспортних механізмів, обладнаних захватними пристроями, що гарантують безпечне виконання робіт. Піднімати автомобіль за буксирні гаки забороняється.

.13. Розбирання й збирання агрегатів виконувати тільки на спеціальних стендах, що оснащенні пристроями для закріплення.

.14. Зняті деталі класти на спеціальні стелажі.

.15. Довгі деталі (півосі, карданні вали і т.п.) ставити вертикально, притуляючи до стінки чи устаткування — забороняється.

.16. Перевіряти співвісність отворів під час збирання вузлів за допомогою конусної оправки.

.17. Якщо автомобіль встановлений над оглядовою канавою, при переході через неї, а також для роботи перед автомобілем чи за ним користуватися перехідними містками.

.18. Ремонт двигунів, карбюраторів, що працюють на етильованому бензині, робити тільки в спеціально обладнаних приміщеннях із механічною вентиляцією і бензостійкими підлогами.

.19. Підходити до відкритого вогню, запалювати сірники, якщо руки чи спецодяг замочені бензином — забороняється.

.20. Користуватися відкритим вогнем при огляді автомобіля "Забороняється", курити тільки в спеціально відведеному місці.

. ВИМОГИ БЕЗПЕКИ ПІСЛЯ ЗАКІНЧЕННЯ РОБОТИ.

.1. Упорядкувати робоче місце. Інструмент і пристосування протерти й скласти на відведене місце.

.2. Перевірити надійність установки автомобіля на козлах. Залишати автомобіль, піднятим домкратом, забороняється.

.3 . Повідомити бригадиру чи механіку про всі порушення й неполадки, що були виявлені в процесі роботи.

.4. Зняти і дати на збереження у встановленому порядку спецодяг і спецвзуття.

.4. Вимити руки й обличчя теплою водою з милом. Після роботи з етильованим бензином обов’язково прийняти теплий душ.

.5 . Мити руки в олії, бензині, гасі і витирати їх дрантям, що забруднене об пилками — забороняється.

.6. Виносити спецодяг із підприємства, ходити в ній у їдальню чи житлові приміщення — забороняється.

. ВИМОГИ БЕЗПЕКИ В АВРІЙНИХ ВИПАДКАХ.

.1. При роботі з паяльною лампою, якщо вона спалахне, терміново припинити доступ повітря до лампи (накрити брезентом), потім дати охолонути й випустити повітря.

.2. При роботі на заточувальному верстаті уникати биття заточувального круга, наявності сколів, тріщин каменю — терміново виключити верстат, зняти й замінити заточувальної круг.

.3. При роботі з електроінструментом, у випадку, якщо відсутнє заземлення, пошкоджена ізоляція, іскріння, перегрів, — негайно відключити інструмент від мережі.

.4. При попаданні етильованого бензину на руки чи шкіру тіла обмити ці місця гасом, а потім теплою водою з милом.

.5. Пролитий етильований бензин негайно витерти, а потім це місце знешкодити розчином хлорного вапна.

Висновок

Завданням виробничої практики є закріплення теоретичних знань, отриманих студентами за час навчання у вищих навчальних закладах, поглиблення професійної підготовки спеціаліста економіста, ознайомлення і набуття досвіду на робочих місцях, підвищення рівня знань з питань конкретної економіки, оволодіння практичними вміннями і навичками майбутньої професії. Виробнича-аналітична практика для студентів забезпечує можливість отримання досвіду та продовження наукового дослідження в сфері економіки підприємства. Тому в результаті проходження практики і складання звіту по ньому я намагатимусь висвітлити всі необхідні питання, якнайповніше їх розкрити, зробити їх аналіз, дати певну оцінку явищам і процесам, які відбуваються на підприємстві.

Перелік посилань

1 В.Є Канарчук, О.А Лудченко, А.Д Чигринець основа технічного Обслуговування і ремонт автомобілів. У Зкн. Кн.1. Теоретичні основи. Технологія: Підручник/В.Є.Каначрук, О.А.Лудченко, . Д.Ч игренець.-К.: Вища шк., 1994.-342с;Кн.2.

В.Є Канарчук, 1.П Курніков виробничі сестеми на транспорті: Підручник.-К.: Вищашк., 1997.-359с.

П.А Колесник, В. А. Шейнин Техническое обслувивание и ремонт автомобилей. -М.: Транспорт, 1985.- 325с.

Краткий автомобильный справочник. -М.: Транспорт, 1985.224с. І.П Курніков., М.К Корольво, В.М Токаренко Технологічне проектування підприємств автомобільного транспорту. Навч.посібник.-К.: Вища шк., 1993.- 191с.

Учебная работа. Генератори