Учебная работа. Енергетичний паспорт підприємства. Удосконалення систем тепло — та електропостачання

1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд (Пока оценок нет)
Загрузка...

Енергетичний паспорт підприємства. Удосконалення систем тепло- та електропостачання

Зміст

1 Розробка «Положення про
матеріальне стимулювання колективів і окремих працівників підприємства за
економію паливно-енергетичних ресурсів

1.1 Загальні відомості
про розроблення положення про матеріальне стимулювання

1.2 Приклад «Положення
про матеріальне стимулювання колективів і окремих працівників підприємства за
економію паливно-енергетичних ресурсів»

2 Розроблення
«Енергетичного паспорта підприємства»

3 Підготовка бізнес-плану

4 Модернізація систем
газо-, тепло-, електро-, повітро – та водопостачання і водовідведення

Cписок використаних
джерел


1.
Розроблення «Положення про матеріальне стимулювання колективів і окремих
працівників підприємства за економію паливно-енергетичних ресурсів

1.1
Загальні відомості про розроблення положення про матеріальне стимулювання

Механізм
нормування витрат паливно-енергетичних ресурсів (ПЕР) на виробництво продукції
закладено в основу «Положення про матеріальне стимулювання колективів і окремих
працівників підприємств, організацій та установ за економію
паливно-енергетичних ресурсів у суспільному виробництві», яке затверджене
спільним наказом Держкоменергозбереження та Мінекономіки від 21.06.2000 р.
№47/127 [2]. Це Положення розроблене на підставі закону України «Про
енергозбереження» (74/94-ВР) та відповідно до постанови Кабінету Міністрів
України від 15 липня 1997 року №786 (786–97-п) «Про порядок нормування питомих
витрат паливно-енергетичних ресурсів у суспільному виробництві».

Метою
даного Положення є посилення творчої та ділової активності працівників і
керівників підприємств, організацій та установ і їх матеріальної зацікавленості
в зниженні енергоємності виробництва шляхом раціоналізації використання
паливно-енергетичних ресурсів [3].

Відповідно
до Положення матерiальне стимулювання за ефективне використання енергоресурсiв
здiйснюється шляхом премiювання працiвникiв у межах встановленої частки (30 відсотків
вартостi зекономлених купованих енергоресурсiв) вартостi зекономлених ПЕР за
здійснення робіт з підвищення ефективності використання ПЕР, впровадження
енергозберiгаючих технологiй, проведення структурної перебудови виробництва,
створення i впровадження науково обгрунтованої нормативної бази для ефективного
використання енергоресурсiв.


1.2
Приклад «Положення про матеріальне стимулювання колективів і окремих
працівників підприємства за економію паливно-енергетичних ресурсів»

ПОГОДЖЕНО

Голова профкому
ТОВ «Глухівнафтопродукт»

______________ Г.О. Тупикова

«___»____________
2010 р.

ЗАТВЕРДЖУЮ

В.О. директора ТОВ
«Глухівнафтопродукт»

_____________ В.Г.
Пінчук

«____»__________ 2010 р.

ПОЛОЖЕННЯ

про
матеріальне стимулювання

колективів
і окремих працівників

ТОВ
«Глухівнафтопродукт»

за
економію паливно-енергетичних ресурсів (ПЕР)

1
Загальні положення.

1.1 Положення розроблено на підставі «Положення про матеріальне стимулювання колективів і окремих працівників підприємств, організацій та установ за економію паливно-енергетичних ресурсів у суспільному виробництві», затвердженого Наказом Держкоменергозбереження та Мінекономіки №47/127 від 21.06. 2000 року та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 10 липня 2000 року за №405/4526.

1.2 Положення має на меті посилення творчої та ділової активності працівників ТОВ «Глухівнафтопродукт» і їх матеріальної зацікавленості в питаннях економії ПЕР та їх ефективного використання.

1.3 Положення застосовується для матеріального стимулювання працівників, які забезпечили економію ПЕР і води в результаті:


підвищення ефективності використання ПЕР;


впровадження енергоощадних заходів, технологій та обладнання;


виконання основних напрямків по збереженню тепла, електроенергії
та води, які передбачені в Програмі енергозбереження та раціонального
використання паливно-енергетичних ресурсів в ТОВ «Глухівнафтопродукт».

2 Матеріальне стимулювання здійснюється за ефективне використання енергоресурсів та впровадження енергощадних заходів (технологій, обладнання) шляхом преміювання працівників у межах встановленої частини вартості зекономлених ПЕР, яка підтверджена бухгалтерською звітністю з використанням допоміжної інформації даних оперативного обліку в підрозділах ТОВ «Глухівнафтопродукт».

2.1 Економія енергоресурсів визначається як різниця між наскрізними базовими і фактичними (звітними) витратами ПЕР та води. Показники лічильників знімаються відповідальною особою, яка призначена наказом по підприємству на протязі 3-х днів по закінченню звітного місяця та заносяться в журнал оперативного обліку з датою та її підписом.

2.2
Підставою для матеріального стимулювання є розрахунок зекономлених ПЕР та води,
що оформляються економічною службою підприємства, підписується головним
енергетиком, головним бухгалтером, головним економістом, державним інспектором з
енергозбереження і затверджується директором підприємства.

2.3
Перевірка розрахункових даних щодо економії ПЕР та води здійснюється державним
інспектором з енергозбереження.

3 Матеріальне стимулювання може здійснюватись:

3.1 Для колективів окремих підрозділів (служб, відділів і т.ін.) – щомісячно або щоквартально за фактичну економію ПЕР та води, при наявності обгрунтованого підтвердження економії.

3.2 Як правило за економію ПЕР та води нижчепереліченим категоріям працівників:

3.2.1 Електричної енергії:

– електрослюсарі, черговий сторож виробничого блоку;

– черговий сторож адміністративно-побутового корпусу;

– автослюсарі виробничого блоку;

   – оператори АЗС №1 – АЗС №5, АГЗС;

– головний інженер-енергетик підприємства.

3.2.2 Холодної води:

– слюсарі, черговий сторож виробничого блоку;

– черговий сторож адміністративно-побутового блоку.

3.2.3 Теплової енергії:

– механік з ремонту устаткування підприємства.

3.2.4 Стиснутого повітря

– автослюсарі виробничого блоку.

3.2.6 Газу:

– механік з ремонту устаткування підприємства.

3.3 Для окремих працівників за впровадження енергоощадних заходів, технологій та обладнання преміювання може проводитись тільки за наявності економії придбаних палива, електроенергії та інших енергоносіїв у цілому по ТОВ «Глухівнафтопродукт» накопичувальним підсумком за 6 місяців з коригуванням розмірів премії. Якщо за попередні 5 місяців мали місце перевитрати ПЕР, то розмір фонду, який спрямовується на матеріальне стимулювання колективу, підлягає зменшенню на величину, яка відповідає цим перевитратам.

3.3 Матеріальному заохоченню підлягають працівники, які безпосередньо виконали роботи по впровадженню енергозберігаючих заходів.

4
Кошти, використані підприємством для матеріального стимулювання за
економію ПЕР, зараховуються до валових витрат. Загальна сума коштів, що
спрямовуються на матеріальне стимулювання становить 30 відсотків вартості
зекономлених придбаних енергоресурсів.

4.1 З виділених коштів на матеріальне заохочення 15% можуть бути
направлені на преміювання працівників обслуговуючих служб підприємства та
адміністративних працівників.

4.2 Сума премії, яка виплачується одному працівнику за економію
конкретних видів ПЕР або за впровадження енергоефективних технологій та
обладнання граничними розмірами не обмежується.

5
Пропозиції щодо списку осіб на преміювання та розміру премій у
межах суми, яка виділяється для преміювання, представляється головним
інженером-енергетиком та затверджується директором підприємства.

6
Директор підприємства може змінити розмір премії, або позбавити її
повністю за невиконання завдання щодо зниження чи перевитрат ПЕР.

7
Термін введення Положення в дію – 1 травня 2010 року.

Головний
інженер-енергетик                                               А.В. Бірюк

Державний
інспектор з енергозбереження                В.В. Бондаренко

Положення
розглянуто і схвалено на засіданні ревізійної комісії.

протокол
№ _____ від «___» ________________ 2010 року.


2.
Розроблення «Енергетичного паспорта підприємства»

Енергетичний
паспорт промислового споживача паливно-енергетичних ресурсів (ПЕР) дозволяє
отримувати в концентрованому вигляді об’єктивну інформацію про рівень і
ефективність використання ПЕР на промислових підприємствах, об’єктах
промисловості і житлово-комунального господарства.

Енергетичний
паспорт підприємства розробляють на основі енергетичного обстеження, що
проводиться з метою оцінки ефективності використання ПЕР, розробки та
реалізації енергозберігаючих заходів. Розробку та ведення паспорта забезпечує
споживач ПЕР.

об’єктами
енергетичного обстеження є:

–  виробниче
обладнання, машини, установки, агрегати, що споживають ПЕР, перетворюють
енергію з одного виду в інший для виробництва продукції, виконання робіт
(послуг);

–  технологічні
процеси, пов’язані з перетворенням і споживанням палива, енергії і
енергоносіїв;

–  процеси,
пов’язані з витратою ПЕР на допоміжні потреби (освітлення, опалення,
вентиляцію).

Відповідальність
за достовірність даних енергетичного паспорта несуть особи, що проводили
енергетичні обстеження, адміністративне керівництво споживача ПЕР. Енергетичний
паспорт споживача ПЕР має зберігатись на підприємстві, в територіальному органі
державного енергетичного нагляду і в організації, що проводила енергоаудит.

Енергетичний
паспорт складається з наступних розділів:

–  загальні
відомості про споживача ПЕР;

–  відомості про
споживання ПЕР (загальне споживання енергоносіїв, споживання електроенергії,
споживання теплової енергії, споживання котельно-пічного палива, споживання
моторного палива);

–  відомості про
ефективність використання ПЕР;

–  заходи з
енергозбереження і підвищення ефективності використання ПЕР;

–  висновки.

Заключний
розділ енергетичного паспорту споживача ПЕР має містити:

–  перелік
зафіксованих при обстеженні споживача фактів невиробничих витрат ПЕР із
зазначенням їх величин у вартісному і натуральному виразі;

–  пропоновані
напрямки підвищення ефективності використання ПЕР з оцінкою економії ПЕР у
вартісному і натуральному виразі із зазначенням витрат, строків впровадження і
окупності;

–  кількісну оцінку
зниження рівня невиробничих витрат ПЕР за рахунок впровадження енергозберігаючих
заходів.

Типові
форми енергетичного паспорту промислового споживача ПЕР включають:

–  титульний аркуш
енергетичного паспорту споживача ПЕР;

–  загальні
відомості про споживача ПЕР, що містять інформацію про найменування, реквізити
підприємства, об’єм виробництва основної і допоміжної продукції, чисельність
персоналу та інші відомості про підприємство;

–  відомості про
загальне споживання енергоносіїв, що містять інформацію про річне споживання і
комерційний облік споживання всіх видів енергоносіїв, що використовуються
споживачем ПЕР;

–  відомості про
споживання електроенергії, інформацію про трансфор-маторні підстанції,
електроприймачі встановленої потужності з короткою енергетичною характеристикою
енергоємного обладнання, інформацію про власне виробництво електричної і
теплової енергії, а також річний баланс споживання електроенергії;

–  відомості про
споживання (виробництво) теплової енергії, що містять інформацію про склад і
роботу котелень (котельних агрегатів, що входять до складу власної ТЕС),
відомості про технологічне обладнання, що використовує теплову енергію,
розрахунково-нормативне споживання теплової енергії, а також річний баланс
споживання теплової енергії;

–  відомості про
споживання котельно-пічного і моторного палива, про використання вторинних енергоресурсів,
альтернативних палив, відновлюваних джерел енергії, що містять інформацію про
характеристики паливовикористовуючі агрегати, про використання моторних палив
транспортними засобами та ін., а також баланси споживання котельно-пічного і
моторного палива;

–  відомості про
показники ефективності використання ПЕР, що містять інформацію про питомі
витрати ПЕР;

–  відомості про
енергозберігаючі заходи, що містіть інформацію про енергоефективні заходи по
кожному виду ПЕР [4].

Енергетичний
паспорт ТОВ «Глухівнафтопродукт» розроблено згідно Постановою Кабінету
Міністрів України від 15.11. 1995 р. №911 та наказом
Держкоменергозбереження України від 8.08.1997 р. №74. Паспорт призначений
для відображення фактичного складу енергогенеруючого, енергоспоживаючого та
енергопостачального обладнання, енергоспоживаючих технологічних процесів,
цехів, дільниць, споруд та ін., їхніх характеристик та стану використання
паливно-енергетичних ресурсів у виробництві, залучення до енергетичного балансу
вторинних енергетичних ресурсів, поновлюваних та альтернативних джерел енергії
та інших відомостей, які забезпечують можливість аналізу стану енергоспоживання
підприємства і ефективності використання ПЕР та розробки заходів щодо
енергозбереження, розвитку та технічного переозброєння.

Паспорт
розроблений для підприємств усіх форм власності і підпорядкування, які повинні
складати звіт по формі №11 МТП Мінстату України та мають річне споживання ПЕР
понад 1000 т (в умовному обчисленні), або споживання 3000 Гкал і більше тепло
енергії на рік, або дозволену потужність електроенергії 100 кВт і більше.

Відповідальність
за вірогідність заповнення і своєчасність внесення змін до енергетичного
паспорта покладається на керівника підприємства або іншу посадову особу наказом
по підприємству.

Після
заповнення енергетичний паспорт є документом суворої звітності і підлягає
реєстрації у регіональному відділенні Центральної державної інспекції з
енергозбереження. Термін дії паспорта – 5 років. Ступінь секретності документа
встановлюється при необхідності підприємством самостійно. Термін зберігання
енергетичного паспорта – 10 років.

Складання
енергетичного паспорта дає можливість одержати загальну характеристику
підприємства за всіма складовими (структура, продукція, займані площі та
економічні показники; повний перелік енергетичного обладнання, обсяги
споживання енергоресурсів та енергетичні баланси; системи енергопостачання та
системи обліку енергоресурсів та ін) і є відправною точкою для розробки
програми з енергозбереження.


3.
Підготовка бізнес-плану

Бізнес-план
являє собою всебічний опис бізнесу і середовища, в якому він діє, а також
системи керування, якої він потребує для досягнення поставлених цілей. Приклад
бізнес плану, розробленого для ТОВ «Глухівнафтопродукт» наведено нижче.

Бізнес-план
для ТОВ «Глухівнафтопродукт»

Розділ
1 Анотація для керівництва

1.1  Офіційна назва
підприємства – ТОВ «Глухівнафтопродукт»

1.2  Контакти та
адреса

Таблиця
1 – Контакти та адреса

Контактний посадовець

Пінчук В.Г.

Посада

В.о. директора

Адреса

м. Глухів, вул. Гоголя
буд. 19 А

Країна

Україна

Тел./факс

Тел.: 2–24–41

 

1.3  Юридичний статус

[×]
Акціонерне підприємство

[]
Буде приватизоване

[]
Приватна фірма

[]
Інше

1.4  короткий опис
цілей і основних задач проекту

У
бізнес-плані запропоновано два інвестиційні проекти для підприємства ТОВ
«Глухівнафтопродукт».

Проект
№1
установка газового пальника в котлі КОЛВІ-ТЕРМОНА КТН 100 СЕ.

Котел
марки КОЛВІ-ТЕРМОНА КТН 100 СЕ призначений для теплопостачання у системах
опалення будинків, громадських і виробничих будівель і споруд, в яких в якості
теплоносія використовується вода з мінімальною кількістю солей Са і Мg. Котел
розрахований на використання в системах опалення з вимушеною циркуляцією води.

Котел
має номінальну продуктивність 98 кВт, а його ККД складає не менше 90%.

Газовий
пальник дозволить більш ефективно спалювати природній газ і зменшити його
номінальну витрату, яка на даний момент становить 11,4 м3/год.
Вибраний пальник комплектується пристроєм керування, пристроєм іонізаційного
контролю горіння, реле тиску повітря. Вузол впуску повітря для горіння
облицьований звукоізоляційним матеріалом.

Проект
№2
Заміна циркуляційного насоса з 3 кВт на 1,5 кВт.

Пропонується
замінити циркуляційний насос котельної виробничого блоку (котел КОЛВІ-ТЕРМОНА
КТН 100 СЕ) на менш потужний, що дасть значну економію у використанні
електроенергії.

1.5  Джерела коштів і
їх використання

Дані
про джерела коштів і їх використання для здійснення запропонованих проектів у
таблиці 2

Таблиця
2 – Джерела коштів і їх використання

Вид
коштів

Джерела
коштів

Кошти

грн.

%

Банківський
:

Місцеві
банки

8000

76

Міжнародні
банки

Інші

Акціонерний
капітал

Місцеві
банки

Міжнародні
банки

інші

Гранти

Власні
кошти претендента

ста

2500

24

Разом

10500

100

 

1.6  Очікуавний термін
впровадження проекту

Тривалість
часу проектування, закупівлі та установлення устаткування становитиме близько
чотирьох місяців.

1.7  Передбачувана
дата впровадження проекту

Пропонується
почати роботи щодо впровадження проекту з травня 2010 р.

Коротка
характеристика підприємства

Історична
довідка та характеристика основних фондів підприємства

Товариство
з обмеженою відповідальністю «Глухівнафтопродукт» було зареєстровано 29 липня
1997 року №166 Глухівським міськвиконкомом і розташоване за адресою м. Глухів
вул. Гоголя, 19А.

Підприємство
займається зберіганням та реалізацією паливо мастильних матеріалів (бензин,
дизпаливо, мастила), які закупаються по оптовим цінам у ТОВ «Бахмачнафтосервіс»,
ТОВ «Нафторес» (Київ), ТОВ «Нафтопродукт» (Лебедин), газ (пропан, бутан) –
у ТОВ «Промгаз» (Суми) і продає їх вроздріб. Зберігаються нафтопродукти в
підземних резервуарах.

Основними
споживачами продукції є колгоспи, лісгосп, хлібозавод, районний і міський
відділи освіти, центральна районна лікарня, інститут луб’яних культур, ЖЕК, приватні
підприємці, населення. У 2008 році було реалізовано 5072,6 тон нафтопродуктів
на суму 37611 тис. грн.

На
підприємстві працює 45 чоловік. Вищим органом товариства є збори учасників.
Збори учасників самостійно визначають регламент своєї роботи, і скликають по
мірі необхідності. Товариство очолює директор, який організовує всю діяльність
товариства виходячи з цілей та завдань передбачених статутом. Ревізійна комісія
створюється зборами учасників, вона здійснює контроль за діяльністю директора.

Енергоємність
підприємства складає 0,01 кг у.п./грн. Основними використовуваними на
підприємстві ПЕР є електрична енергія і природний газ

Із
дванадцяти ємностей для зберігання мастила, що знаходяться на території
підприємства, нині задіяна лише одна – для дизельного мастила. На підприємстві
розташовані десять вертикальних резервуарів для зберігання ПММ різною ємністю
(від 215 м3 до 2130 м3). Так як, на даний час
нема потреби у заповненні нафтопродуктами таких великих резервуарів, тому його
підвозять автотранспортом і зливають у підземні резервуари.

структура
ТОВ «Глухівнафтопродукт» включає головну базу і автозаправні станції – АЗС №1,
АЗС №3, АЗС №4, АЗС №5, а також один АГЗП.

Мета
діяльності підприємства на наступні п’ять років

Основною
метою діяльності підприємства є збільшення обсягів реалізованих паливо
мастильних матеріалів. У найближчий час планується закінчення будівництва
нового АГЗП.

Підприємство
має орієнтовану на ринок стратегію менеджменту і має бажання зберегти репутацію
надійного постачальника як щодо якості продукції, так і якості обслуговування
споживачів.

Опис
основних фондів підприємства

Опис
основних фондів підприємства наведений у таблиці 3.

Таблиця
3 – Опис основних фондів підприємства

Основні фонди

Термін експлуатації

характеристика основних
фондів

Власні/орендовані

Земля

Насосна станція

25

власні

Газові котли

7

власні

Компресор

10

власні

Токарний станок ІА616

10

власні

Наземні резервуари для
зберігання ПММ

30

власні

Ємності для зберігання
мастила

30

власні

Паливо заправні колонки

15

власні

 

Продукція,
послуги ринок

Опис
продукції або послуг, які надає підприємство

Підприємство
займається зберіганням та реалізацією таких паливо мастильних матеріалів, як
дизпаливо, бензин марок А76, А92, А95, масла форсовані для карбюраторних і
дизельних двигунів, газ пропан-бутан.

Сильні
сторони підприємства

Автозаправні
станції підприємства №1, №3, №5 розташовані практично на околицях міста біля
виїзних доріг різних напрямків, а АЗС №4 знаходиться поруч з трасою Москва –
Київ. Таке географічне розташування АЗС є зручним для обслуговування більшості
населення міста і району. У підприємства налагоджені добрі взаємовідносини з
такими великими споживачами паливо мастильних матеріалів, як районні колгоспи,
лісгосп, хлібозавод, районний і міський відділи освіти, центральна районна
лікарня, інститут луб’яних культур, ЖЕК, багато приватних підприємців.

Керівництво
підприємства спрямовує свою роботу на покращення якості обслуговування
споживачів на АЗС. Нещодавно на всіх АЗС були встановлені нові сучасні
автозаправні колонки з підземними резервуарами для зберігання паливо мастильних
матеріалів.

характеристика,
географія і місткість ринку

Підприємство
закупає по оптовим цінам нафтопродукти (бензин, дизпаливо, мастила) у ТОВ «Бахмачнафтосервіс»,
ТОВ «Нафторес» (Київ), ТОВ «Нафтопродукт» (Лебедин), газ (пропан, бутан) –
у ТОВ «Промгаз» (Суми) і продає їх вроздріб. Окрім ТОВ «Глухівнафтопродукт» в
місті працюють ще два такі підприємства – «СВ-Ресурс» і ТОВ «Лада», з якими
підприємство конкурує за місцевий ринок. За останні три роки підприємство
значно збільшило об’єми реалізованої продукції.

Обсяг
випуску основної продукції (зберігання та реалізація ПММ) склав у 2008 році
5072,6 тон, що у грошовому еквіваленті становить 37611 тис. грн.

Тип
споживача

структура
споживачів залишається відносно стабільною протягом останніх років. великими і
найбільш стабільними споживачами продукції є районні колгоспи, лісгосп,
хлібозавод, районний і міський відділи освіти, центральна районна лікарня,
інститут луб’яних культур, ЖЕК. Ці покупці відіграють велику роль в реалізації
нафтопродуктів. Останнім часом підприємству вдалося збільшити на 3% частку
такої категорії споживачів, як місцеве населення.

Стан
ринку продукції в майбутньому

Планується,
що в майбутньому основні установи-споживачі паливо мастильних матеріалів не
зміняться, але збільшиться частка покупців – місцевого населення. Також
планується збільшення реалізації газу пропан-бутан.

Аналіз
конкурентів

Частка
ринку конкурентів наведена у таблиці 4.

Таблиця 4 – Частка ринку конкурентів

Назва конкурента

Назва продукції або
послуг конкурента

Частка ринку, %

«СВ-Ресурс»

реалізація ПММ

35

ТОВ «Лада»

реалізація ПММ

25

 

Плани на майбутнє

Стратегічні
плани підприємства передбачають впровадження інвестиційних проектів, що
дозволять йому виробляти якісну продукцію і продавати її за конкурентною ціною.
зараз підприємство добудовує ще один АГЗП. Також плануються заходи по зменшенню
енергоємності продукції, а саме:

– встановлення
газового пальника в котлу виробничого блоку;

– заміна
живильних насосів з 3кВт на 1,5 кВт, що дасть можливість зекономити 4 тис. кВт
год/рік електроенергії.

Опис
інвестиційного проекту

Мета
розроблення проекту

Розробка
і впровадження даних проектів буде здійснена з метою зменшення відсотку в
собівартості продукції і підвищенні конкурентоспроможності підприємства.

Опис
інвестиційного проекту

Проект
№1
:
установка газового пальника в котлі КОЛВІ-ТЕРМОНА КТН 100 СЕ.

Існуюча
система

Для
опалення виробничого блоку встановлений апарат опалювальний КОЛВІ-ТЕРМОНА КТН
100 СЕ, призначений для теплопостачання у системах опалення будинків і споруд,
в яких в якості теплоносія використовується вода з мінімальною кількістю солей
Са і Мg. Номінальна витрата природного газу складає 11,4 м3/год.

Щоденне
споживання газу котлом в середньому становить 80 м3

Нова
система

Газовий
пальник WEISHAUPT WG 40 плавно-двухступіньчатий змодельований з
мікропроцесорним менеджером горіння дозволить за допомогою регулятора тиску
вирівняти можливі перепади тиску газу в газопроводі, забезпечить постійний тиск
і рівномірну витрату газу, що спричинить більш ефективне спалювання природного
газу і дозволить зменшити його номінальну витрату. Вибраний пальник
комплектується пристроєм керування, пристроєм іонізаційного контролю горіння,
реле тиску повітря. Вузол впуску повітря для горіння облицьований
звукоізоляційним матеріалом.

Нова
система дасть можливість зменшити споживання газу на 10%, що становить 8 м3.
Але її встановлення спричинить додаткове споживання електроенергії, так як потужність
двигуна складає 0,42 кВт. Тоді вартість використаної двигуном електроенергії за
опалювальний період (180 днів) складе 1272 грн.

Простий термін окупності

Тариф за спожитий газ становить 2617 грн./тис. м3.

Тариф за спожиту електроенергію становить 701 грн/тис. кВт год.

Результати розрахунку простого терміну окупності наведені у
таблиці 5.


Таблиця
5 – Результати розрахунку простого терміну окупності

Капітальні
витрати

8
000 грн.

Потенціал
енергозбереження

180
днів · 8 м3 · 2617 грн./тис. м3 = 3768 грн

3768–1272
= 2496 грн.

Простий
термін окупності

3,2
опалювальні періоди

 

Проект
№2.
Заміна циркуляційного насосу з 3 кВт на 1,5 кВт.

Існуюча
система

Встановлений
циркуляційний насос потужністю 3 кВт. Щоденне споживання електроенергії
становить 48 кВт (в опалювальний період).

Нова
система

Нова
система дозволить знизити щоденне споживання електроенергії насосом на 50%, що
становить 24 кВт електроенергії. Вартість зекономленої енергії становить 3028
грн. за опалювальний період.

Простий
термін окупності

Тариф
за спожиту електроенергію становить 701 грн/тис. кВт год

Результати
розрахунку простого терміну окупності наведені у таблиці 6

Таблиця
6 – Результати розрахунку простого терміну окупності

Капітальні
витрати

2500
грн.

Потенціал
енергозбереження

180
днів · 24 кВт · 0,701 грн./кВт год = 3028 грн.

Простий
термін окупності

10
місяців

 

Очікувані обсяги економії ПЕР протягом року

Очікувані обсяги економії ПЕР протягом року наведені у таблиці 7.

Таблиця
7 – Очікувані обсяги економії ПЕР протягом року

Очікувані
обсяги економії ПЕР

Відсоток
від поточних витрат споживання ПЕР

газ
– 1440 м3 (2496 грн.)

20

електроенергія
– 4320 кВт год (3028 грн.)

25

 

Тарифи та обсяги споживання ПЕР

Відомості про тарифи та обсяги споживання ПЕР наведені у таблиці
8.

Таблиця 8 – Відомості про тарифи та обсяги споживання ПЕР

Вид ПЕР

Споживання у 2007 р.

Споживання у 2008 р.

Тариф

у 2008 р.

Вартість річного
споживання ПЕР у 2008 р., грн.

Електро-енергія

80,3 МВт·год

96,4 МВт·год

701 грн./МВт год

67576

Газ

17,6 тис. м3

14 тис. м3

2617 грн. /тис. м3

36638

Разом

104214

 

Ефективність енергозберігаючих заходів

Енергоекономічний ефект від впровадження ЕЗЗ по кварталах
наведений у таблиці 9.

Таблиця
9 – Ефективність енергозберігаючих заходів

Вид ПЕР

Квартал

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Електроенергія,
МВт-год

9

9

9

9

9

9

9

Вартість
енергії, тис. грн.

6,3

6,3

6,3

6,3

6,3

6,3

6,3

Газ,
тис. м3

1,4

1,4

1,4

1,4

1,4

1,4

Вартість
газу, тис. грн.

3,6

3,6

3,6

3,6

3,6

3,6

3,6

Термін кредиту

Термін кредиту становить три роки.

Витрати на впровадження енергозберігаючих заходів

Витрати на впровадження ЕЗЗ наведені у таблиці 10.

Таблиця
10 – Витрати на впровадження енергозберігаючих заходів

№ проекту

Стаття витрат

Вартість
витрат

грн.

%

Проект
№1

Вартість
устаткування

5700

71

Проектні
роботи

1000

12,5

Монтажні
роботи і здавання в експлуатацію

1300

16,5

Разом

8000

100

Проект
№2

Вартість
устаткування

1550

62

Проектні
роботи

350

14

Монтажні
роботи і здавання в експлуатацію

600

24

Разом

2500

100

Графік виконання проекту

Графік виконання проекту наведений у таблиці 11.

Таблиця
11 – Графік виконання проекту

Етап
робіт

Очікуваний
термін виконання (місяць / рік)

Тривалість
(місяців)

Початок
проекту

1
травня 2010

Проектні
роботи

травень
2010

0,5

Виділення
засобів

травень
2010

1

Доставка
й уставлення установлення

червень
2010

2

Здавання
в експлуатацію

серпень
2010

Писання
акта про приймання робіт

серпень
2010

Закінчення
кредиту

1
травня 2013

36

Закінчення
проекту

1
травня 2013

36

 

Додаткова вигода від впровадження інвестиційного проекту

Основна перевага впровадження проекту №1 – це економія енергії.
Пальник з частотним перетворювачем здійснює регулювання частоти обертання
вентилятора, а витрата повітря змінюється частотою обертання вентилятора.
Необхідна кількість газу визначається регулятором витрати газ/повітря в
залежності від тиску на регуляторі.

Фінансова інформація

Загальний аналіз обігових коштів

Аналіз обігових коштів в тис. грн. наведений у таблиці 12.

Таблиця 12 – Обігові кошти

Витрати та ефект від впровадження ЕЗЗ

Квартальні грошові
надходження, тис. грн.

Квартал

1

2

3

4

5

6

10

11

12

1. Капітальні витрати

4

3,25

2. Ефект від впровадження ЕЗЗ

(3)

(3)

(3)

(3)

(3)

(3)

З. Проектні роботи

1,4

14. Монтажні роботи і здавання в експлуатацію

1,9

5. Інші витрати

6. Обіг коштів за квартал

1,4

4

5,15

(3)

(3)

(3)

(3)

(3)

(3)

6.1. Плата за

6.2. Повернення кредиту

7. Обіг коштів з наростаючим підсумком

1,4

5,4

10,55

7,55

4,55

1,55

10,5

(13,5)

(16,5)

Джерела фінансування

Джерела фінансування наведені у таблиці 13.

Таблиця 13 – Джерела фінансування

Джерела фінансування

Кошти

грн.

%

Кредити місцевих банків

8000

76

Кредити іноземних банків

Позикові кошти разом

Іноземний акціонерний капітал

Власні кошти підприємства

2500

24

Разом

10500

100

Фінансовий баланс підприємства за останній
фінансовий рік

Фінансовий баланс підприємства за останній фінансовий рік у прикладі бізнес-плану не
наводиться у зв’язку з його конфіденційністю.

4 Модернізація
систем газо-, тепло-, електро-, повітро – та водопостачання
і водовідведення

Модернізація
системи електропостачання – встановлення сонячної фотоелектричної системи в
адміністративному корпусі.

Кремнієві
сонячні модулі APV виробляються з використанням сучасної технології в суворій
відповідності із стандартом IЕС61215. У модулях використовуються елементи з
текстурованою поверхнею і спеціальне скло для зменшення віддзеркалення світла.
Антирефлективне покриття синього кольору збільшує поглинання світла за
будь-яких погодних умов.

Сонячні
батареї (фотоелектричні панелі) володіють значними потенційними перевагами:

– не
мають рухомих частин, що значно знижує експлуатаційні витрати;

– термін
служби 20–25 років при стабільних експлуатаційних характеристиках;

– не
вимагають високої кваліфікації експлуатуючого персоналу;

– ефективно
використовують як пряме так і розсіяне(дифузне) випромінювання;

– придатні
для створення установок практично будь-якої потужності.

Система
включає:

1.
Фотоелектричний масив. Набір паралельно-послідовно з’єднаних сонячних панелей,
що перетворюють падаюче на них освітлення в постійну напругу. Просторова
орієнтація і нахил панелей також, як і падаючі на них тіні від навколишніх
предметів є важливими параметрами дизайну системи.

2. Контролер
– перетворює напругу, що поступає від сонячних панелей, у придатну для зарядження
і вмісту акумуляторної батареї.

3.
Акумуляторна батарея – один або безліч паралельно-послідовно з’єднаних
акумуляторних блоків (елементів) для створення однієї батареї з необхідною
напругою і ємністю.

4.
Інвертор – конвертор, що перетворює постійну напругу батареї в змінну, придатну
для живлення споживачів.

5.
Навантаження – мережа споживачів, що живляться змінною напругою інвертора і, за
необхідності, постійною напругою батареї [5].

Технічні
параметри вибраних фотоелектричних модулів типу APV-180/24M наведені в таблиці
4.1.

Таблиця
4.1 – Технічні параметри модулі типу APV-180/24M

Параметр

Значення

Тип елементу

Монокристалічний
кремній. 72

шт. по 5’’
(псевдоквадрат)

Розміри (мм)

1585x805x34.5

З’єд. коробка

Tyco with 3
bypass diodes IP 65

Довжина кабелів

100 см
кожний

Тип коннекторів

Tyco solarlok

Маса, кг

16,2

Захисне скло

4 мм

Річне
споживання електроенергії адміністративним корпусом складає в середньому
8 000 кВт·год, тому пропонується встановити сонячні батареї потужністю 180
Вт у кількості 6 штук. Вартість однієї фотоелектричної панелі складає 6200 грн.
Загальна вартість сонячної батареї складе – 37200 грн. Враховуючи витрати на
установку системи вартість даного проекту складе приблизно 40 000 грн.

Розрахуємо
простий строк окупності проекту. Вартість споживаної адміністративним корпусом
електроенергії за рік складе

8 000
кВт·год × 0,701 грн/кВт·год = 5608 грн.

ток=
40 000/5608 = 7,1 року


Список
використаних джерел

1. Методичні вказівки до
курсової роботи з курсу «Основи енергетичного менеджменту» на тему «Організаційні
та економічні аспекти енергоменеджменту на підприємстві. Складання енергетичного
балансу підприємства» / Укладачі:

А.С. Мандрика, С.В.
Сапожніков. – Суми: Вид-во СумДУ, 2009. – 34 с.

2. HTTP://esco-ecosys.narod.ru/2005_5/art30.htm

3. Наказ №47/127 від
21.06.2000 «Про затвердження Положення про матеріальне стимулювання колективів
і окремих працівників підприємств, організацій та установ за економію
паливно-енергетичних ресурсів у суспільному виробництві»

4. Фокин В.М. основы
энергосбережения и энергоаудита. – М.: «Издательство Машиностроение — 1», 2006.
256 с.

5. HTTP://www.astoneng.com.ua/uk/products/sunpanels

Учебная работа. Енергетичний паспорт підприємства. Удосконалення систем тепло — та електропостачання