Учебная работа № /7513. «Контрольная Контрольные задания по Философии Юнита 1 Вариант 2

1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд (Пока оценок нет)
Загрузка...

Учебная работа № /7513. «Контрольная Контрольные задания по Философии Юнита 1 Вариант 2

Количество страниц учебной работы: 4
Содержание:
«1. Составьте логическую схему базы знаний по Философии
2. Составьте схему структуры мировоззрения
3. Поставьте напротив каждой фамилии цифры, соответствующие направлению в философии: 1 – материализм, 2 – объективный идеализм; 3 – субъективный идеализм:
Пифагор Демокрит Сократ Платон , Эпикур , Ф.Бэкон Б.Спиноза , К.Маркс, И.Кант И.Фихте Ф. Шеллинг , Г.Гегель Л.Фейербах
4. Распределите представителей философии позитивизма по 4 графам: Э. Мах, Р.Карнап, О.Конт, М.Шлик, Р.Авенариус, К.Поппер, П.Фейерабенд, Дж.Агацци, Л.Витгенштейн, Т.Кун, И.Лакатос, Г.Рейхенбах:
5. Определите, к какому направлению экзистенциализма относятся его представители:
К. Ясперс М. Хайдеггер Г. Марсель А. Камю Ж.П. Сартр
6. Восстановите схему структуры современной западной философии
7. Назовите главную проблему следующих учений и направлений
Раннегреческая философия
Философия Сократа
Философия Элейской школы
Средневековая религиозная философия
Философия Нового времени XVII в.
Философия Просвещения XVIII в.
Классическая немецкая философия
Современная западная философия
Позитивизм
Экзистенциализм
Прагматизм
Феноменология
Структуризация
Персонализм
Неокантианство
Герменевтика
8. Определите, к какому направлению русской философии XIX-XX веков относятся следующие философы:
А.И. Герцен Н.Г. Чернышевский , В.С. Соловьев , Г.В. Плеханов Ф.М. Достоевский Н.А. Бердяев Л.Н. Толстой , С.Н. Булгаков
»

Стоимость данной учебной работы: 390 руб.Учебная работа № /7513. "Контрольная Контрольные задания по Философии Юнита 1 Вариант 2
Форма заказа готовой работы

  Укажите Ваш e-mail (обязательно)! ПРОВЕРЯЙТЕ пожалуйста правильность написания своего адреса!

  Укажите № работы и вариант


  Соглашение * (обязательно) Федеральный закон ФЗ-152 от 07.02.2017 N 13-ФЗ
  Я ознакомился с Пользовательским соглашением и даю согласие на обработку своих персональных данных.


  Выдержка из похожей работы

  Тільки у такий спосіб
  вони можуть задовольнити свої потреби,Обмін між різними власниками набуває
  форми товарообміну,Розвиток поділу праці поглиблює товарний обмін, стає важливим процесом
  розвитку ринкової економіки,Розрізняють дві форми поділу праці: горизонтальну та вертикальну,Перша
  – це поділ праці через поділ трудових операцій на окремі завдання.
  Результатом горизонтального поділу праці є формування підрозділів
  трансформаційного процесу,Оскільки роботу на підприємстві поділено між
  підрозділами та окремими виконавцями, хтось може координувати їхні дії, щоб
  досягти загальної мети діяльності,Рівні управління,Великі організації мають потребу у виконанні дуже
  великих обсягів роботи,Це вимагає розподілу праці на горизонтальну й
  вертикальну,Горизонтальний принцип поділу праці — це розміщення робітників на чолі
  окремих підрозділів, відділів,Вертикальний принцип поділу праці — це
  створення ієрархії рівнів управління, щоб скоординувати горизонтально
  розділену управлінську роботу для досягнення цілей організації,Робітників поділяють на три категорії: 1,Робітники нижчої ланки (операційні працівники),Сама численна
  категорія,Вони здійснюють працю та контроль за виконанням виробничих завдань, за
  використанням ресурсів (сировини, устаткування, кадрів)»