Учебная работа № /6750. «Реферат Рассмотрение философии как мировоззрения

1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд (Пока оценок нет)
Загрузка...

Учебная работа № /6750. «Реферат Рассмотрение философии как мировоззрения

Количество страниц учебной работы: 19
Содержание:
ВВЕДЕНИЕ 3
1.ФИЛОСОФИЯ КАК МИРОВОЗЗРЕНИЕ 5
1.1. Понятие философского мировоззрения 5
1.2. Характерные черты философского мировоззрения 7
2. МАТЕРИАЛИСТИЧЕСКОЕ МИРОВОЗЗРЕНИЕ 11
3. ИДЕАЛИСТИЧЕСКОЕ МИРОВОЗЗРЕНИЕ 16
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 17
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
1. Бердяев Н.А. Самопознание. СПб.: Полиграф, 2011 г. – 430 Фролов И.Т. Введение в философию: учебник для высших учебных заведений: Под ред. И.Т. Фролова. М.: ДРОФА, 2004. – 365 с.
2. Горохова Е.П. Философия как мировоззрение и ее роль в современном мире. Екатеринбург: Аспект+, 2010. – 120 с.
3. Грядовой Д.И. Философия. Структурный курс основ философии: Учебное пособие / Д.И. Грядовой – М.: Щит-М, 2009 – 356 с.
4. Канке В.А. Основы философии. / В.А. Канке. – М.: Логос, 2013.- 288 с.
5. Кант И. Критика практического разума. Под ред. Федорова А. С. СПб: Петрополис, 2011. – 390 с.
6. Каган М.С. Философия как мировоззрение // Вопросы философии, 1997. №9. – С.36-45
7. Кохановский В.П. Основы философии: учебник. / В.П Кохановский, Т.П. Матяш В.П. Яковлев. – М.: Кнорус, 2013. – 232 с.
8. Спиркин А.Г. Философия: Учебник. – М.: Гардарики, 2007. — 816с
9. Толстых В.И. Философия// Новая философская энциклопедия. Т.4. Ин-т философии РАН; Нац. обществ.-науч. фонд; Предс. научно-ред. совета В.С. Степин. — Мысль, 2010 г. Т. 1 — 744 с., Т. 2 — 634 с., Т. 3 — 692 с., Т. 4 – 736 с.; С.40
10. Философский словарь / под общ. ред. И.В. Фролова. — М.: Современник, 2009. — 848 с.
11. Философия как наука и мировоззрение: к вопросу о пацифизме в немецком и русском неокатианстве// Сборник научных трудов по неокантианству. Под ред. А.С. Рязанова. СПб: Логос, 2011. С.138-154
12. Якушев А. С. Философия: конспект лекций. Учебное пособие. – М.: Приор-издат, 2009. — 224 с.

Стоимость данной учебной работы: 585 руб.Учебная работа № /6750. "Реферат Рассмотрение философии как мировоззрения
Форма заказа готовой работы

  Укажите Ваш e-mail (обязательно)! ПРОВЕРЯЙТЕ пожалуйста правильность написания своего адреса!

  Укажите № работы и вариант


  Соглашение * (обязательно) Федеральный закон ФЗ-152 от 07.02.2017 N 13-ФЗ
  Я ознакомился с Пользовательским соглашением и даю согласие на обработку своих персональных данных.


  Выдержка из похожей работы

  Зміст релігійного світогляду — не божественний, а людський, або краще
  сказати — суспільний не зважаючи на його фанатичність,В релігії наявний і є для неї визначальним елемент містичний — уявлення
  про надприродне, віра в його реальне існування і в можливість
  взаємостосунків з ним,Для сучасних релігій — християнства, іудаїзму,
  ісламу, буддизму — дуже істотним є елемент моральний, який надає їм
  особливу значущість у людському духовно-практичному житті,Цей елемент
  включає безсумнівні загальнолюдські цінності, які досить близькі в різних
  релігіях і зберігають силу й значення також і поза релігійною системою.
  Нарешті різноманітність, «різнобарвність» релігій зумовлені тим їх
  елементом, який можна назвати цивілізаційним кожна конкретна релігія несе
  відбиток тієї національної або регіональної цивілізації, в якій вона
  сформувалася, відбиток традицій цієї цивілізації, що склалися історично, її
  особливого менталітету,Досить, скажімо, порівняти іудео-християнсько-
  ісламську традицію (яка сама включає істотні відмінності між цими
  «авраамічними» релігіями) з індо-буддійською, щоби побачити специфічні риси
  відповідних соціокультурних утворень і ментальностей,Так, у першій з
  названих традицій чітко виражені особистісне і активістське начало, ідеї
  Бога-Творця і безсмертя індивідуальної душі, яка зберігає самосвідомість і,
  отже, самототожність,У другій традиції особа не уявляється як така,Що
  володарює самостійно,Уявлення про реінкарнацію (перевтілення) важко
  сумістити із збереженням ідентичності, ідеї Бога-творця в класичному
  буддизмі немає, переважає не активістська, а квінтистська установка:
  відмова від, бажань і їх згасання, перехід у нірвану,Властива первісній свідомості спрямованість на антропоморфне пояснення
  світу привела до того, що в рамках міфології виникло уявлення про існування
  другого плану існуючого світу (душі світу),Слід зазначити, що в рамках
  міфологічного мислення не існувало протиставлення природного і
  надприродного, тому душа розумілася натуралістично,При цьому зміни, які
  відбувалися в дійсному світі, розумілися як дії певних суб’єктів.
  Відповідно виникла ідея про те, що для зміни умов людського існування
  необхідно звертатися безпосередньо до духів,Але людина у своїй тілесній
  формі неспроможна сягнути за межі видимого світу і здійснити мандрівку до
  духів,Отже, необхідно було звільнити людську душу від тіла і в такому
  стані відправити її в мандри,Така інтерпретація була тим більш ймовірною,
  що перші уявлення про душу виникали завдяки спостереженням за процесами
  засипання, вмирання»